SJÖFART

Storsatsning på järnvägshub i Karlskrona

november 14, 2013

Karlskrona Baltic Port, Stena Line, Logent och Green Cargo driver nu ett gemensamt projekt tillsammans med Karlskrona kommun som ska sätta Verköhamnen i Karlskrona på kartan som ett självklart val för gods som transporteras på järnväg i kombination med färja till och från Europas ostliga och syd-ostliga områden. Projektet startade efter sommaren och förväntas vara klart under första halvan av 2014.

Svaveldirektivet kostar 6 miljarder per år

november 12, 2013

1/1 2015 sänks gränsen för sjöfartens tillåtna svavelutsläpp i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen från 1 procent idag till 0,1 procent. De nya reglerna, tvingar sjöfarten att byta sin vanliga bunkerolja mot andra drivmedel som LNG, och ökar sjöfartens kostnader med upp till 6 miljarder kornor per år

Ny pipeline till Klaipeda

november 6, 2013

Ett "letter of intent" om att bygga en pipeline för bl a råolja mellan Orlen Lietuva och Klaipedos Nafta i Litauen har skrivits.
– En pipeline till en hamnterminal gynnar både Orlen Lietuva och hela den litauiska oljemarknaden. Den kommer att öka dagens kapacitet med över 10 %, menar Orlens vd Ireneuz Fafara.

Hamnchefer kritiserar bristande sjöfartspolitik

november 4, 2013

DEBATT Dagens transportpolitik styr godstransporterna till väg och järnväg och Trafikverkets transportsystemplan 2014–2025 leder till ökad trängsel och mer växthusgasutsläpp. Det skriver sex hamn-vd:ar på DN debatt idag. De föreslår sjötransporter som en förbisedd lösning.

Klart för kommunfinasiering till sjöfartsprojekt

november 4, 2013

Från och med den 1 december i år kommer kommuner och landsting ha rätt att lämna bidrag till åtgärder i allmänna farleder till sjöss som staten ansvarar för. Det står klart efter ett riksdagsbeslut den 23 oktober.

Logistikprofessor: Ökade volymer att vänta inom två år

oktober 30, 2013

Den globala ekonomin är på väg in i en återhämtningsfas, berättade Thomas J. Goldsby, logistikprofessor vid Ohio State, vid ett besök i Göteborgs hamn nyligen. Han förväntar sig ett uppsving till de handelsnivåer som rådde innan finanskrisen inom de kommande två åren.

Byggstart för utbyggd Kapellskärs hamn

oktober 23, 2013

I början av oktober var det dags att sätta igång arbetet med att bygga om Kapellskärs hamn. Nu är mudderverket Attilla på plats och sprängningsarbetena har startat. 2016 ska allt vara klart.

Ny sjöfartsutbildning i Uddevalla

september 24, 2013

Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla blir först med ny sjöfartsutbildning. Utbildningen startar i november i år och på ett år ska 30 personer lära sig hur man fixar hållbara transporter på sjön, rapporterar tidningen Bohusläningen

Kraftig volymökning Sverige-Baltikun

september 18, 2013

Gods- och passagerartrafiken mellan Sverige och Finland minskar, medan trafiken över Östersjön på Baltikum ökar kraftigt.

Fördjupad farled till Hargshamn planeras

september 17, 2013

En utbyggnad av farleden in till Hargshamns hamn vid Östersjökusten i Östhammars kommun i norra Uppland skulle ge en stor samhällsnytta, men kräver statlig finansiering.