Containervolymerna upp 10 % i Helsingborgs Hamn

oktober 23, 2014 Ekonomi , Produktion , Sjöfart

Göteborgs hamn har hittills i år rapporterat sjunkande containervolymer,  vilket skylls på vikande världskonjunktur. Men i i Helsingborg ökar containervolymerna tvärtom starkt.

Under första halvåret steg containervolymerna med ca 10 procent, från 96 000 TEU till 106 000 TEU i Helsingborg. Detta är en stor framgång i ljuset av att Sveriges största containerhamn, Göteborgs hamn, tappade 9 procent i containervolymer under samma period.  

Bakom uppgången ligger bl a större volymer hos befintliga rederier, nya linjer och därmed nya kunder.  En starkt bidragande orsak är att det tyska rederiet och transportföretaget Hapag-Lloyd våren 2014 valde att starta direktanlöp via Helsingborg. Dessutom har Maersk adderat Finland och Ryssland på slingan via Helsingborg, vilket innebär att Helsingborgs Hamn kan ta nya flöden av gods. 40 000 ton avfallsbränsle från England till värmeverken i Helsingborg och Malmö har också bidragit till de ökade containervolymerna.

Helsingborgs Hamn genomför nu en omfattande satsning på sin infrastruktur, bl a med en helt ny centralgate som invigs efter årsskiftet. Med avancerade IT-system och välplanerade uppställningsytor, ska flödet in och ut ur hamnen bli ännu effektivare för kunderna.

– Men mindre ombyggnader skulle vi om så krävs kunna fördubbla containervolymerna, säger Nicklas Romell, försäljningschef Helsingborgs Hamn, till Intelligent Logistik.

Med satsningen följer också högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och betydande tidsvinster. För vissa kunder, vars lastbilar dagligen kör ett 30-tal gånger via hamnen, betyder den nya centralgaten stora tidsvinster.

– Vi väljer att investera i projekt som gör hamnen bättre för våra kunder. Det innebär samtidigt att vi stärker vår konkurrenskraft för framtiden vilket alla vinner på, säger Nicklas Romell.

Under augusti höll volymökningen i sig, medan september visade en viss säsongsmässig minskning

– Vi gläds åt våra kunders volymökning via vår hamn. Det bekräftar att vi är rätt placerade i en tillväxtregion och kan bidra till att våra kunders affärer flödar snabbare via Helsingborg, säger Andreas Eriksson, marknadschef Helsingborgs Hamn i en kommentar.

Av Gösta Hultén


Läs mer