Ny skogsterminal i Göteborgs hamn

december 10, 2014 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

En ny terminal för omlastning av trävaror har öppnat i Göteborgs hamn. Terminalen drivs av familjeföretaget Sören Thyr AB.

Papper, pappersmassa och trävaror utgör en stor del av exporten från Göteborgs Hamn. Men fram till nu har hamnen saknat en dedikerad terminal för omlastning av sågade trävaror. Därför har Göteborgs Hamn AB nu investerat i en helt ny skogsterminal som drivs av det Gävlebaserade företaget Sören Thyr AB.

– Vi välkomnar Sören Thyr AB till Göteborg. Det är en välkänd aktör i branschen. Tack vare den här satsningen kan fler sågverk och bruk runt om i hela landet nyttja hamnens världsomspännande linjeutbud, kommenterar hamnens vd Magnus Kårestedt.

Tar emot virke i vagnar
Den nya skogsterminalen ligger i anslutning till roro- och containerterminalerna. Den är spåransluten och har kapacitet att hantera mer än 1 miljon kubikmeter virke årligen.

Terminalen gör det möjligt för sågverk att skicka virke i järnvägsvagnar eller med lastbil. I Göteborg lastas virket om till rätt enhet, till exempel containrar eller trailrar, för vidare export.

– Det känns väldigt roligt att vi nu har etablerat oss i Nordens största hamn. Vi vet att många sågverk är intresserade av att exportera via Göteborg och tack vare den nya terminalen har fler möjlighet att göra det, säger Jörgen Thyr, son till grundaren Sören Thyr och vd för bolaget.

Satsning på skogsindustrin
Skogsterminalen är en del av en pågående satsning på att ta emot ökade skogsvolymer i Göteborg. Andra delar är nya tåglösningar, fler planerade väderskyddade omlastningsterminaler samt ett nytt samarbete mellan Göteborgs Hamn AB och flera rederier* för att marknadsföra linjeutbudet och annan service för skogsindustrin.

Läs mer om satsningen här


Läs mer