Svag återhämtning i Göteborgs containertrafik kvartal tre

oktober 27, 2014 Ekonomi , Sjöfart , Transport

Containertrafiken ökade med två procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2013. Nyheten är glädjande för hamnen, som totalt tappat 5 procent av containertrafiken under 2014. Roro- och passagerartrafik fortsätter att öka, medan oljehanrteringen rasar. 

Antalet containrar ökade något i Göteborgs Hamn under tredje kvartalet. Totalt hanterades 208 000 containrar*, en ökning med två procent jämfört med motsvarande period i fjol. Även passagerar- och rorotrafiken ökade medan antalet skeppade bilar och energiprodukter minskade.

– Vi ser ett något starkare tredje kvartal i år än under motsvarande period förra året, kommenterar Magnus Kårestedt, vd, Göteborgs hamn.

Hittills har 2014 varit ett tufft år för Göteborgs hamns containertrafik. under första halvåret tappade hamnen 9 procent av containervolymerna. Tittar man på hela perioden januari-september jämfört med förra året så har volymerna minskat med 5 procent. Nedgången skylls framförallt på svag global ekonomi och minskad världshandel. 

Totalt hanterar Göteborgs Hamn nära 60 procent av alla containrar som skeppas till eller från Sverige. Exporten består av till exempel papper, stål, trävaror och livsmedel. Importen består av i stort sett allt vi konsumerar – kläder, livsmedel, insatsvaror till industrin, elektronik och mycket annat.

Roro och passageratrafik ökar

Rorotrafiken som står för en stor del av sjöfrakterna i norra Europa, ökade med 3 procent under det tredje kvartalet 2014.

– Våra roro-volymer har haft en stabil tillväxt under hela året, trots rapporter om inbromsad tillväxt i Europa, kommenterar Magnus Kårestedt.

Passagerartrafiken är det som ökat mest under tredje kvartalet -plus tio procent. 742 000 personer valde sjövägen till eller från Göteborg för affärs- eller nöjesresor under perioden.

Dessutom blir 2014 ett rekordår för kryssningstrafiken med hela 73 anlöp och 110 000 kryssningsgäster. Göteborg är nu Sveriges andra största kryssningsdestination, efter Stockholm.

34 000 nya personbilar passerade Göteborgs Hamn under årets tredje kvartal. En minskning med sex procent jämfört med motsvarande period förra året. Ser man till perioden januari-september ökar dock antalet hanterade bilar med nio procent.

Oljehanteringen rasar 14 %

Den kraftigaste minskningen står Energihamnen för. Under tredje kvartalet minskade importen av råolja och skeppningen av raffinerade produkter, till exempel diesel och bensin, med 14 procent.

Låga marginaler för raffinerade produkter samt osäkerhet om oljepriset ligger bakom nedgången.


Läs mer