Annonsera

Tematidningen i
Dagens industri

Webannonsering

Annonsera i Intelligent Logistik

Någon har sagt att logistik är konsten att på snabbast möjliga sätt omvandla en vara eller tjänst till pengar. En annons i Intelligent Logistik är ett annat smart sätt att göra just det.

Tillsammans når tematidningen i Dagens Industri och tidningens hemsida med branschnyheter flera hundra tusen läsare och är därmed Nordens ledande kanal för att kommunicera med alla som arbetar inom och intresserar sig för logistik i bred bemärkelse.

Utgivningsplan 2024:

(Reservation för mindre justeringar)

Nr Ut Mtrl Tema
 1 V. 9

20/2 JUBILEUMSNUMMER: 20 år med Sveriges bästa logistiklägen/Sveriges bästa logistiklägen 2024 / Infrastruktur / Logistikfastigheter /

 

2 14-15/11
1/11 Årets Logistiketablering 2024/Logistiklägen/ Materialhantering/Mässextra Logistik & Transport 2024,
14-15/11.

 

Till sidans topp

Annonsera genom vår tematidning i Dagens Industri!

Guldläge för logistiken: Informationslogistik, finansiell logistik, sjukvårdslogistik, supply chain management. Begreppen är många men bottnar alla i samma grundtanke: att förbättra flöden.
I takt med att affärer bedrivs över allt längre avstånd, till allt lägre priser ökar kraven och därmed pressen på att finna de bästa logistiklösningarna oavsett om det gäller flödet av information, varor, människor eller pengar.

Tematidningen Intelligent Logistik är en självständig redaktionell produkt som distribueras med Dagens Industris riksupplaga 2 gånger per år. Den når därmed över 300 000 läsare(332 000 enligt Orvesto, 2023) och är den överlägset största logistiktidningen i Sverige. Särskilt uppmärksammad är tidningen för listan över Sveriges bästa logistiklägen, som publiceras årligen i utgåva 1. De redaktionella ambitionerna är höga och våra nyheter brukar ofta ge genljud i övriga medier. Vi är den självklara mötesplatsen för branschen där nyheter, tankar och idéer speglas och föds.

 

Våra tematidningar 2024:

Nr 1: Sveriges 25 bästa logistiklägen 2024 / Infrastruktur / Logistikfastigheter
Utgivning: Vecka 9  Materialdag: 20 februari

Nr 2: Årets Logistiketablering/Logistikfastigheter/Logistiklägen/Transporter/Materialhantering.
Utgivning: 14-15/11 Materialdag: 1/11. Mässupplaga: Logistik & Transport, 14-15/11-2024, Göteborg.

 

Annonspriser/Temabilagan
Format mm Pris 4-färg
Helsida 248 x 372 125 000:-
Special 215 x 270 100 000:-
Halvsida 248 x 184, 122 x 372   75 000:-
1/4-sida (1/8) 122 x 184, 248 x 90 (122 x 90)   40 000:- (25.000:-)
Specialplacerade annonser
Format mm Pris 4-färg
Sida 3 248 x 372 150 000:-
Baksidan 248 x 372 175 000:-
Mittuppslaget 524 x 372 250 000:-
Priserna är exklusive moms

Distribution: Hela riksupplagan av Dagens industri

Tekniska fakta
Tidningens format, skuret 280 x 385 mm
Satsyta helsida 248 x 372 mm
Raster 85 linjer/tum
Upplösning på bilder 170 dpi
Punktförstoring 32%
Maximal sammanlagd färgmängd 240%
Delfärger i tonplattor får vara max 93%
Tryckförfarande rulloffset
Antal provtryck till 4-färg 3 st

Vid frågor  och bokning :  0176 – 22 83 50 alt gb@intelligentlogistik.se

Material

Annonser mailas som PDF till stefansordbild@gmail.com

Stefans telefonnummer: 070 – 548 66 77

Till sidans topp

Webannonsering

För annonsering på www.intelligentlogistik.com
Bannerformat Pris
Toppbanner – 1024×120 pixlar. Filformat: Gif, jpg, Javascript eller Flash 15 000 kr/mån
Mittenkolumn-banner – 534×250 pixlar. Filformat: Gif, jpg, Javascript eller Flash 12 500 kr/mån
Högerkolumn-banner – 161×290 pixlar. Filformat: Gif, jpg, Javascript eller Flash 10 000 kr/mån
Max 60Kb. Flash actionscript 3.

Vid frågor kontakta Gustaf Berencreutz
Telefon: 0176 – 22 8350
E-post: gb@intelligentlogistik.se

Webannonsmaterial levereras till Peter Höglund
E-post: info@webpunkten.se
Telefon: 070-532 48 14

Till sidans topp