Stockholms hamnar inför nya miljörabatter

december 3, 2014 Logistik , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Stockholms hamnar inför nya miljörabatter

Från 2015 inför Stockholms Hamnar nya miljödifferentierade avgifter, bland annat nya miljörabatter för el-anslutning och LNG-fartyg, för att uppmuntra rederier till insatser för miljön som går längre än vad regelverken föreskriver.

LNG-tankning Stockholms hamnar. Foto Niklas Björling

Stockholms Hamnar har sedan 90-talet använt sig av miljödifferentierade hamnavgifterför att påverka rederier till förbättrad miljöprestanda. Men i samband med att nya, skärpta svavelregler träder i kraft den 1 januari 2015 är befintliga rabatter för lägre svavelhalt inte längre aktuella. Därför justeras nuvarande system och nya rabatter införs.

– För att motivera och uppmuntra våra kunder att minska sin miljöpåverkan inför vi nya miljörabatter för el-anslutning, LNG-fartyg och för reducerade kväveoxidhalter, säger Henrik Widerståhl, vice vd Stockholms Hamnar.

Från den 1 januari 2015 kommer följande rabatter att gälla;

  • Stockholms Hamnar erbjuder en miljon kronor till varje fartyg som byggs om för att kunna ansluta till el vid kaj. Det gäller vid de kajer där Stockholms Hamnar erbjuder el-anslutning samt under förutsättning att anslutning och trafikering sker under en treårsperiod. El-anslutning minskar buller och utsläpp till luft.
  • Hamnavgiften för LNG-fartyg rabatteras med 5 öre per bruttoton. Det innebär uppåt 1 miljon kronor i rabatt per år och fartyg (med dagliga anlöp) och kan tillsammans med kväveoxidrabatten ge totalt 30 procent rabatt per anlöp. LNG-fartyg släpper varken ut svavel eller partiklar i luften och reducerar utsläppet av kväveoxid med 85 procent och minskar koldioxidutsläppet.
  • Rabatten för reducerat utsläpp av kväveoxid höjs och följer den sju-gradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. För ett normalstort fartyg med dagliga anlöp innebär det en rabatt på mellan 3 och 4 miljoner kronor per år, beroende på kväveoxidhalt.

Läs mer