Ny miljödom öppnar för omstritt Norvik

Stockholmsregionens planerade storhamn, Norvik, har tagit ett steg närmare förverkligande. Mark- och miljödomstolen i Nacka har godkänt villkoren för muddring, byggarbeten och drift.

Man skickade in ansökan om att få anlägga hamnen redan 2007 och ännu är inte tillstånden klara.

Det är över tio år sedan som politikerna i de berörda kommunerna beslöt att satsa på en helt ny godshamn. Den ska ligga vid Norviksudde, norr om färjeterminalen i Nynäshamn.

Bygget är omdiskuterat. Kritiker hävdar att siffrorna som presenterats över tänkta godsflöden är glädjekalkyler. Hamnbolagen i Södertälje och Oxelösund, anser att det redan finns hamnkapacitet nog för att trygga storstockholmarnas varuförsörjning långt fram i tiden. I motsats till Norvik kan godset här främst gå på järnväg.

Efter år av debatt, och rader av överklaganden, fick Norvik klartecken 2012.

Den 10 oktober fastställde Mark- och miljödomstolen gränser för bland annat buller och hantering av muddermassor.

Domen innebär inte att Stockholms Hamnar kan sätta spaden i jorden. Mycket talar för att grannar och naturvårdsorganisationer överklagar på nytt. I nästa instans väntar i så fall Mark- och miljööverdomstolen. Och i sista hand Högsta domstolen.

Norvikshamnen väntas generera omfattande lastbilstrafik. Stockholms hamnar beräknar att uppåt 350 000 ekipage per år kommer att rulla på Södertörn. Det innebär en lastbil var 90:e sekund, dygnet runt:

Norvik projekterar för 8 miljoner ton gods och 500 000 20-fots containrar. Till en början bedöms 85 procent av godset rulla till eller från hamnen på lastbil, resten på järnväg.

Den nya röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms stad ska också godkänna hamnprojektet.

Utgången är inte heller där given.


Läs mer