Ny färjelinje Nynäshamn-Lettland

oktober 20, 2014 Logistik , Produktion , Sjöfart
Ny färjelinje Nynäshamn-Lettland

 

Nynäshamn har fått ny Lettland-linje. Foto Stockholms Hamnar


Godsvolymen på skandinaviska marknaden ökar för Stena Line. Den 19 oktober startade bolaget en ny färjelinje Från Nynäshamn söder om Stockholm till Liepãja i Lettland.

För att möta kundernas efterfrågan utökas trafiken från Nynäshamns hamn med ytterligare en destination, Liepãja i Lettland, den 19 oktober.
– Det är oerhört glädjande att Stena Line vill växa med oss. Det här blir den 12e destinationen som man kan nå direkt från Stockholms Hamnar, kommenterar Dick Lagerberg, fraktansvarig på Stockholms Hamnar.

Stockholmsregionen växer rekordartat och svensk ekonomi har varit god. Detta tillsammans med Stockholms Hamnars strategiska läge och en stark handel i öst-västlig riktning, gör att godsvolymerna har varit stabila under hela året på så gott som samtliga linjer inom Stockholms Hamnar.
– Det här är en strategiskt viktig linje för oss och en linje vi tror kommer fortsätta att utvecklas positivt. Vår målsättning är att linjen på sikt ska trafikeras av två likadana systerfartyg med fullt utvecklade faciliteter till både frakt och passagerare. Det är vår framgångsstrategi på andra linjer, säger Tony Michaelsen, linjechef för Region Baltikum på Stenaline.
Från Stockholms Hamnar når man nu Nådendal, Åbo, Helsingfors, Mariehamn, Visby, St Petersburg, Tallinn, Riga, Klaipeda, Ventspils, Liepãja och Gdansk.
Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har 143 anställda och omsatte 724 mkr under 2013.


Läs mer