SJÖFART

Rekordvolymer trä i Varbergs hamn

april 15, 2014

Hallands Hamnar slår alla tiders rekord för första kvartalet 2014, gällande hantering av sågade trävaror i Varberg med en ökning med 63 % jämfört med första kvartalet 2013.

Polentrafiken ger Ystads Hamn nytt godsrekord

april 10, 2014

Framgångsreceptet för hamnar och rederier är ett nära samarbete och en öppen dialog med varandra. Det var budskapet som Björn Boström, vd på Ystad Hamn Logistik AB, framförde när han den 10 april talade inför 320 personer i sjöfartsbranschen på den årliga Ferry Shipping Conference.

Nationella transportplanen glömmer sjötransporterna

april 10, 2014

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025 som de menar innebär en historisk satsning på infrastrukturen. Tyvärr satsas mycket lite för att öka sjöfartens andel av transporterna.

Isländskt rederi anlöper Halmstad hamn

april 8, 2014

HallandsHamnar Halmstad har tecknat avtal med det isländska rederiet Eimskip som kommer att anlöpa hamnen en gång i veckan och har nu valt Halmstad som enda svenska hamn.

Nya grensletruckar till Göteborgs containerterminal

mars 28, 2014

APM Terminals, som driver containerterminalen i Göteborg, investerar i tolv nya grensletruckar. Med de nya truckarna kan fyra containrar staplas på varandra. Det innebär högre lagringskapacitet. Maskinerna lever också upp till den senaste skärpningen av miljökraven.

Mångdubblad trafik via Nordostpassagen

mars 21, 2014

Minskad polaris och klimatförändringar har de senaste åren lett till att trafiken kunnat öka via Nordostpassagen, den kortare sjövägen mellan Västeuropa och Asien.

21 transportprojekt får EU-pengar

mars 11, 2014

Regeringen stöttar 21 transportprojekt som söker bidrag ur EUs TEN-T budget. De projekt som valts ut innefattar alla transportslag, flera av projekten handlar om miljöanpassning av sjöfarten.