Forskning

Forskning om godstrafik utreds

juni 14, 2012

VTI ska utreda behovet av forskning inom ”tid och kvalitet i godstrafiken”. Bakom uppdraget ligger näringslivets missnöje med hur kalkylerna genomförs.

Nytt forum för transportinnovation

juni 12, 2012

Transportsektorn i Sverige satsar på innovation för att utveckla fler långsiktigt hållbara lösningar. Nya ”Forum för innovation inom transportsektorn” drivs i samverkan av näringsliv, myndigheter och högskolor.

Ny bok med detaljhandeln i fokus

juni 7, 2012

Nordic Retail Research: Emerging diversity är en ny antologi, med forskning om detaljhandel. Boken tar bl a upp studier av detaljhandelslogistik och tar ett grepp om branschens framtida utmaningar.

Svenska tredjepartslogistiker tappar takten

maj 31, 2012

Avmattningen i tillväxttakten är tydlig bland svenska tredjepartslogistiker, TPL-index för april 2012 stannade på förhållandevis blygsamma 64,7. Utfallet är sex indexenheter lägre än senaste mätningen i oktober 2011.

Tre storstäder vill skapa bättre citylogistik

maj 23, 2012

Göteborg, Malmö och Stockholm gör en gemensam satsning på att utveckla citylogistiken i städerna. Vid öppningsdagen av Transport & Logistikmässan i Göteborg undertecknades en gemensam avsiktsförklaring för ett långsiktigt arbete i frågan. Det handlar om att öka tillgängligheten för gods och personer i städerna, minska miljöpåverkan och därmed bidra till en attraktivare stad.

Elskenor i väg testas skarpt

maj 14, 2012

I början av juni inleds ett skarpt försök på med elskenor i asfalten för elektirfiering av vanliga bilar. Test Track inom Airport City Stockholm vid Arlanda flygplats.

Volvo AB vill prioritera upp inköp

maj 10, 2012

Johan Lindqvist, inköpschef inom Volvokoncernens teknologibolag Volvo Group Trucks Technology, jobbar aktivt för att få Handelshögskolans studenter att tända till på ämnet purchasing skriver Göteborgs Universitet på sin hemsida.

Ny lösning för centralstyrd butikspåfyllnad

april 10, 2012

Att ha rätt optimerade butikslager, ger lägre kostnader och höjd servicenivå. Nu lanserar PromoSoft NoGap, ett verktyg för automatiserad och centralstyrd butikspåfyllnad för butikskedjor. Först att implementera den är Teknikmagasinet.

Europas logistikmarknader dämpas 2012

april 4, 2012

Under 2011 syntes en stark återhämtning på Europas logistikmarknader, men ekonomisk osäkerhet dämpar utsikterna för 2012. Det visar en färsk rapport från DTZ Research.