Småföretag nobbar lagförslag om betalningstider

maj 29, 2012 Åsikt , Forskning , Inköp

Landets småföretagare förkastar regeringens förslag om en lagstadgad betalningstid på 60 dagar i affärer mellan företag. Det visar en färsk undersökning från Visma.

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om betalningsmoral och uteblivna betalningar ställde Visma frågan om hur långa betalningstider småföretagarna vill ha. Nästan sex av tio föredrar 30 dagar, medan fyra av tio vill ha betalt på 10 dagar. Regeringens förslag på 60 dagar fick bara stöd av lite mer än en procent av de tillfrågade.
– Den här undersökningen ger ett tydligt besked om att småföretagarnas likviditet inte tål den långa kredittid som regeringen föreslår. Att sträcka ut betalningstiden till 60 dagar är verkligen att företräda särintressen, kommenterar Rolf Dahlberg, vd för programleverantören Visma Spcs.
– Likviditetsproblem till följd av sena betalningar är vardag för många små och medelstora företag. Dessutom är det ett välkänt problem, som uppmärksammats inte bara av företagarna och deras organisationer utan också av enskilda politiker och även av EU. Det vore bättre om Sverige följde det tyska exemplet och införde en lag om 30 dagars betalningstid, säger Rolf Dahlberg.

Satt i system
I en debattartikel i Dagens Industri förra veckan hävdades att större företag satt i system att flytta likviditet från sina underleverantörer till sig själva genom att förlänga betalningstiderna i upp till 120 dagar. En statlig utredning föreslog i våras att 60 dagars betalningstid – med möjlighet att förhandla fram längre tider – blir lag från och med den 1 mars 2013. Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv om förkortning av avtalade betalningstider och skärpta sanktioner vid betalningsförseningar. Tyskland har en lag om 30 dagars betalningstid utan frivillighetsklausuler. Motsvarande betalningstid skulle i det svenska förslaget bara gälla om köparen är en myndighet eller offentlig inrättning, exempelvis en kommun.

Om undersökningen
Vismas undersökning om företagens betalningstider genomfördes 24-27 maj och besvarades av nästan 2 000 småföretagare runt om i landet. Frågan som ställdes var denna: ”Hur snabbt vill du att dina fakturor borde betalas?” 41,1 procent föredrog alternativet 10 dagar, 57,7 procent valde 30 dagar och 1,2 procent 60 dagar.
Visma levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.