Forskning

RedPrairie köper Vortex Connect

november 14, 2012

I samband med uppköpet startar RedPrairie och Vortex ett gemensamt forskningscenter för mobila innovationer.

Fastighetsbranschen oroades inte av USA-valet

november 12, 2012

En färsk, global undersökning utförd av Colliers International visar att få direkta fastighetsinvesterare i EMEA-regionen oroade sig för den påverkan som presidentvalet i USA skulle kunna få på deras investeringsbeslut. Samma sak gällde fastighetsinvesteringar i USA.

Umeå får professur i handel och logistik

november 12, 2012

Umeå universitet är framstående inom samhällsvetenskap men har hittills varit en vit fläck på kartan över svenska logistikutbildningar. Men nu har universitetet en ny logistikprofessur.

Kraftigt fall för europeiska transportpriser

november 9, 2012

Fraktpriserna på internationella nyckelrutter i Västeuropa fallit stadigt de senaste fem månaderna, efer att tidigare ha stigit drygt 20 procent under två år.

Få gratisjobbar över i transport och logistik

november 5, 2012

Transport- och logistiksektorn har lägst andel gratis övertidsarbete av alla branscher. I alla fall om man får tro PEAKs senaste undersökning av övertidsarbete i Sverige.

Extremväder hot mot EUs transportsystem

oktober 30, 2012

Orkanen Sandy härjar vilt på USAs östkust. Det påminner oss om hur känsliga viktiga samhällsfunktioner är för extremväder. En studie från forskningsinstitutet VTT har undersökt hur sårbart transportsystemet i de olika EU-länderna är av extremväder. Polens transportsystem är mest sårbart, medan Norden klarar sig bra.

Nytt inköpsverktyg för livscykelanalys och klimatpåverkan

september 26, 2012

Det europeiska projektet ”SMART SPP – innovation genom hållbar upphandling” har tagit fram ett verktyg för att kunna beräkna livscykelkostnader, energiförbrukning och klimatpåverkan inför upphandlingar av t ex datorer.