Ny bok med detaljhandeln i fokus

juni 7, 2012 Forskning , Produktion

Nordic Retail Research: Emerging diversity är en ny antologi, med forskning om detaljhandel. Boken tar bl a upp studier av detaljhandelslogistik och tar ett grepp om branschens framtida utmaningar.

Boken behandlar olika aspekter av detaljhandel och erbjuder värdefull läsning för de som funderar över handelns framtid. Redaktörerna kommer från Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Göteborg.
Studier av konsumentbeteende, servicemöten, tillgänglighet, lönsamhet, innovationer, logistik, arbetsmiljö, teknologier, hållbarhet, mobilitet och internationalisering tas också upp.
– Handeln står inför stora utmaningar och i många branscher tvingas man fundera över om vedertagna arbetssätt är den rätta vägen att gå, om man vill hitta innovativa lösningar för att öka kundvärdet. Den här antologin är annorlunda på det sättet att den presenterar ett mycket brett spektra av studier där forskarna kommer från olika discipliner och med olika syn på det fenomen som studeras. För de som funderar över handelns framtid och som söker nya tankar och idéer är boken värdefull läsning, berättar redaktören Malin Sundström.
Den nya boken riktar sig till forskare, studenter på avancerad nivå och verksamma i handeln som vill veta mer om detaljhandelsforskning i Norden. 40 författare från olika lärosäten medverkar i boken, som baseras på bidrag till Nordic Retail and Wholesale Conference som arrangerades i Göteborg november 2010.
Bokens redaktörer Johan Hagberg, Ulrika Holmberg, Malin Sundström och Lars Walter är alla verksamma vid Centre for Retailing på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
– Forskning om handel är på stark frammarsch. Denna antologi bidrar till en växande mängd böcker som är resultat av denna forskning. Boken utmärker sig på så sätt att det är forskare från många olika discipliner och lärosäten som samarbetar, berättar Johan Hagberg.
Boken lanserades i samband med konferensen Nordic Conference on Consumer Research i Göteborg 30 maj – 1 juni 2012.