Elskenor i väg testas skarpt

I början av juni inleds ett skarpt försök på med elskenor i asfalten för elektirfiering av vanliga bilar, Test Track, inom Airport City Stockholm vid Arlanda flygplats.

Vägtrafiken står för 44 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Av dessa kommer en tredjedel från godstansporter och två tredjedelar från personbilar. Företaget Elways lösning på utsläppsfrågan är att lägga ned elskenor i asfalten och utrusta vanliga elbilar med en rörlig arm som leder elektriciteten. Försöken inleds i juni och NCC Roads har börjat utrusta en 200 meter lång vägsträcka med elskenor. Om försöken med energimatning till elbilar under färd blir framgångsrika, är vinsterna stora. Elbilarna klarar hundratals mil utan att ladda och resorna blir betydligt billigare.
– Allt beror på vart politiken styr kostnaderna. Men eftersom prisskillnaden mellan el och bensin är stor, är en halvering av bränslekostnaden per mil ingen djärv gissning, kommenterar Gunnar Asplund, vd på Elways och innovatör bakom projektet.
Elvägsprojektet är ett samarbete mellan Elways AB, Airport City Stockholm, NCC, Arlandastad Holding AB, KTH och Energimyndigheten. Pilotprojektet har beviljats 9 miljoner SEK av Energimyndigheten.

Tror på konduktiv matning
Det finns flera sätt att mata ström till elbilar under färd. En förstudie som Elways gjort visar att konduktiv matning, d v s samma elteknik som i en leksaksbilbana, troligtvis är mest fördelaktigt. Men det innebär storskalig ombyggnad av alla större vägar i Sverige.
– För att en sådan investering ska vara mödan värd måste elvägen kunna leda ström till både tunga lastbilar och personbildar. Tekniken måste förstås vara pålitlig och investeringarna får inte bli för dyra. Konduktiv matning uppfyller alla dessa krav, säger Gunnar Asplund.

2-4 procent av nätet
Det räcker med att elektrifiera 2-4 procent av vägnätet i Sverige. Kortare resor mellan de stora elektrifierade vägarna kan klaras med batteridrift. Kostnaden beräknas till 80-100 miljarder kronor. Men enligt Gunnar Asplund är det en kostnad som samhället sparar in på några år genom att bruka el istället för fossila bränslen.