Forskning

Polsk logistiktillväxt överraskar

september 21, 2012

– Polen är överraskningen inom EU när det gäller logistiksatsningar. Det sa Damian Harring-ton, chef för Colliers EMEA, när han talade på Business Arena om Colliers senaste rapport om framtidens logistik i Europa.

Intelligent Logistik trendspanar på Lagerdagen

september 20, 2012

Gösta Hultén från Intelligent Logistik är en av inledningstalarna på Stora Lagerdagen i Stockholm den 26 september. Han trendspanar bl a om vad som driver lagerutvecklingen framåt.

Åkerinäringens lönsamhet viker

september 18, 2012

Åkeribranschen förutspår minskad efterfrågan på vägtransporter. Prisnivån är fast men lönsamheten har försämrats visar den senaste Åkeribarometerna från Sveriges Åkeriföretag.

Strålande tider för e-handeln

september 13, 2012

E-handeln fortsätter att utvecklas mycket starkt. Omsättningen växte med 13 procent under andra kvartalet 2012, visar Postens e-barometer.

9 miljoner till smarta transporter

september 11, 2012

Lindholmen Science Park AB har beviljats drygt 9 miljoner kronor av Vinnova för Closer-projektet Sendsmart. Ett femtontal parter i Göteborg satsar tillsammans lika mycket under en tvåårsperiod.

KNEG minskar utsläpp från vägtransporter

augusti 23, 2012

Kneg – Klimatneutrala godstransporter på väg – är ett samarbete mellan olika aktörer från företag, myndigheter och forskning för att göra godstransporterna på de svenska vägarna klimatneutrala.

Vägtransporter fortsätter öka

augusti 16, 2012

Den globala vägtransportmarknaden väntas växa med 2,4 procent årligen under de närmaste fem åren, rapporterar CandM Research.

USAs lastbilstransporter väntas öka

juli 10, 2012

Den amerikanska fraktekonomin och särskilt lastbilstransporter, beräknas öka betydligt under de kommande åren, spår American Trucking Association (ATA) i en rapport. Det rapporterar nyhetsbyrån Six.

Lönsamt med snabbtåg Oslo-Köpenhamn

juli 4, 2012

Ett framtida snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn skulle kunna få 9,5 miljoner resenärer per år och därmed bli samhällsekonomiskt lönsamt, trots investeringskostnader på cirka 100 miljarder kronor.

Lokal medfinasiering styr järnvägssatsningar

juni 19, 2012

Om inte kommuner och landsting skjuter till egna pengar riskerar statliga satsningar på vägar och järnvägar att utebli. Det blev konsekvensen när alliansregeringen öppnade upp för lokal medfinansiering av viss infrastruktur, visar stadsvetaren John Hultén i sin avhandling.