FORSKNING

9 miljoner till smarta transporter

september 11, 2012

Lindholmen Science Park AB har beviljats drygt 9 miljoner kronor av Vinnova för Closer-projektet Sendsmart. Ett femtontal parter i Göteborg satsar tillsammans lika mycket under en tvåårsperiod.

KNEG minskar utsläpp från vägtransporter

augusti 23, 2012

Kneg – Klimatneutrala godstransporter på väg – är ett samarbete mellan olika aktörer från företag, myndigheter och forskning för att göra godstransporterna på de svenska vägarna klimatneutrala.

Vägtransporter fortsätter öka

augusti 16, 2012

Den globala vägtransportmarknaden väntas växa med 2,4 procent årligen under de närmaste fem åren, rapporterar CandM Research.

USAs lastbilstransporter väntas öka

juli 10, 2012

Den amerikanska fraktekonomin och särskilt lastbilstransporter, beräknas öka betydligt under de kommande åren, spår American Trucking Association (ATA) i en rapport. Det rapporterar nyhetsbyrån Six.

Lönsamt med snabbtåg Oslo-Köpenhamn

juli 4, 2012

Ett framtida snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn skulle kunna få 9,5 miljoner resenärer per år och därmed bli samhällsekonomiskt lönsamt, trots investeringskostnader på cirka 100 miljarder kronor.

Lokal medfinasiering styr järnvägssatsningar

juni 19, 2012

Om inte kommuner och landsting skjuter till egna pengar riskerar statliga satsningar på vägar och järnvägar att utebli. Det blev konsekvensen när alliansregeringen öppnade upp för lokal medfinansiering av viss infrastruktur, visar stadsvetaren John Hultén i sin avhandling.

Forskning om godstrafik utreds

juni 14, 2012

VTI ska utreda behovet av forskning inom ”tid och kvalitet i godstrafiken”. Bakom uppdraget ligger näringslivets missnöje med hur kalkylerna genomförs.

Nytt forum för transportinnovation

juni 12, 2012

Transportsektorn i Sverige satsar på innovation för att utveckla fler långsiktigt hållbara lösningar. Nya ”Forum för innovation inom transportsektorn” drivs i samverkan av näringsliv, myndigheter och högskolor.

Ny bok med detaljhandeln i fokus

juni 7, 2012

Nordic Retail Research: Emerging diversity är en ny antologi, med forskning om detaljhandel. Boken tar bl a upp studier av detaljhandelslogistik och tar ett grepp om branschens framtida utmaningar.

Svenska tredjepartslogistiker tappar takten

maj 31, 2012

Avmattningen i tillväxttakten är tydlig bland svenska tredjepartslogistiker, TPL-index för april 2012 stannade på förhållandevis blygsamma 64,7. Utfallet är sex indexenheter lägre än senaste mätningen i oktober 2011.