Nytt forum för transportinnovation

juni 12, 2012 Forskning , Miljö/CSR , Transport

Transportsektorn i Sverige satsar på innovation för att utveckla fler långsiktigt hållbara lösningar. Nya ”Forum för innovation inom transportsektorn” drivs i samverkan av näringsliv, myndigheter och högskolor.

Transportsektorn står inför stora utmaningar, fler hållbara lösningar måste fram samtidigt som tillgången på effektiva transporter av människor och gods behöver säkras. ”Forum för innovation inom transportsektorn i Sverige” arbetar sektorövergripande för att utveckla långsiktigt hållbara lösningar och säkra konkurrenskraften i transportsystemet. I nätverket ingår bland annat Volvo, Trafikverket, KTH, Vinnova, SSAB, Energimyndigheten, Chalmers, Bombardier, Jernhusen, Schenker, Västra Götalandsregionen och Saab.
 

Forumet ska fungera som en mötesplats för branschen och samla aktörer från alla delar av transportsektorn. Alla aktörer i branschen är välkomna att delta. Det övergripande arbetet leds av en styrelse med stöd av ett kansli och det praktiska arbetet kommer främst att ske i projektform.
 

Vid årsskiftet 2013/2014 kommer arbetet att utvärderas, därefter tas beslut om fortsatt verksamhet.
 

Läs mer om Forum för innovation inom transportsektorn på www.transportinnovation.se