USAs lastbilstransporter väntas öka

juli 10, 2012 Forskning , Transport

Den amerikanska fraktekonomin och särskilt lastbilstransporter, beräknas öka betydligt under de kommande åren, spår American Trucking Association (ATA) i en rapport. Det rapporterar nyhetsbyrån Six.

“Åkeribranschen fortsätter att dominera industrin för godstransporter i både tonnage och intäkter. Åkerierna fraktade 67 procent av tonnaget och 81 procent av intäkterna under 2011,” skriver ATAs chefsekonom Bob Costello i rapporten.

Sammanlagt väntas det totala frakttonnaget växa med 21 procent fram till år 2023, och fraktintäkter väntas öka med 59 procent inom samma tidsram. Lastbilstransporternas andel av tonnaget väntas stiga med över 2 procentenheter till cirka 70 procent fram till 2023, medan industrins andel av fraktintäkterna väntas öka till cirka 82 procent, från 81 procent.

ATA tror att järnvägens andel av frakttonnaget kommer att minska till 15 procent fram till år 2023, från cirka 16 procent under basåret 2011. Tonnaget för inrikes handelssjöfart och flygfrakt antas öka med cirka 1 respektive 4 procent årligen fram till år 2023.

Källa: Nyhetsbyrån Six
 


Läs mer