Svenska tredjepartslogistiker tappar takten

maj 31, 2012 Forskning , Logistik , Produktion

Avmattningen i tillväxttakten är tydlig bland svenska tredjepartslogistiker, TPL-index för april 2012 stannade på förhållandevis blygsamma 64,7. Utfallet är sex indexenheter lägre än senaste mätningen i oktober 2011.

Det visar TPL-index, Logent 3PL Consultings återkommande temperaturmätare bland leverantörer av tredjepartslogistiktjänster i Sverige.

Minskningen är framförallt orsakad av att färre jämfört med tidigare uppger att personalstyrkan har ökat. Från att fler än 4 av 10 svarade att personalstyrkan ökat i oktober, svarade knappt 2 av 10 samma sak i april. Istället uppger fler att antalet anställda är oförändrad samtidigt som en något högre andel även upplever en minskning. (25 %).

Tillväxttakten hålls också tillbaka av att färre än tidigare uppger sig ha ökat omsättningen under den senaste sexmånadersperioden. 54 % av TPL-företagen svarar att omsättningen har ökat, 29 % att den är oförändrad och 17 % att intäkterna har minskat.

Utvecklingen i antal kunduppdrag bland de tillfrågade företagen bidrar starkast till att TPL-företagen ändå har tillväxt. 59 % har upplevt antal kunduppdrag har ökat medan endast 8 % svarar att antalet har minskat.

Trots den relativa avmattningen råder en positiv framtidstro i branschen. 8 av 10 tror på ökad omsättning för den kommande tolvmånadersperioden.

– TPL-index i april 2012 är den sjätte mätningen i ordningen och utfallet är i nivå med utfallet för våren 2010. Vi har blivit bortskämda med en alltjämt hög och stigande tillväxttakt under de senaste åren, men de två senaste mätningarna visar på en viss avmattning och en negativ trend. Med hänsyn till tredjepartlogistikernas syn på framtiden verkar denna trend dock bli kortvarig och vi kan sannolikt förvänta oss en ökning igen redan till hösten, kommenterar Tobias Jonasson, ansvarig för undersökningen på Logent.

TPL-index presenteras två gånger per år och ger en inblick i branschens förändring i omsättning, sysselsättning och antal kunduppdrag under den senaste sexmånadersperioden.

Logent 3PL Consulting är en del av affärsområdet Consulting i Logent AB. Logent tillhandahåller tjänster för både tredjepartslogistikleverantörer och varuägare är enligt egen utsago Skandinaviens ledande konsultföretag inom tredjepartslogistik.