LOGISTIK

Svenska tredjepartslogistiker tappar takten

maj 31, 2012

Avmattningen i tillväxttakten är tydlig bland svenska tredjepartslogistiker, TPL-index för april 2012 stannade på förhållandevis blygsamma 64,7. Utfallet är sex indexenheter lägre än senaste mätningen i oktober 2011.

Itella valde Manhattan

maj 31, 2012

Finskägda Itella Logistics väljer amerikanska Manhattan Associates supply lösningar Warehouse Management, Supply Chain Intelligence, Labour Management och Slotting Optimisation.

Panaxia avyttrar i Litauen

maj 30, 2012

Panaxia "säljer" sitt innehav på 50 procent av aktierna i det litauiska bevakningsföretaget UAB Trikampis ziedas. Köpare är bolagets verkställande direktör som förvärvar aktierna för 1 litas (2.60 SEK).

Stabil industrikonjunktur i Västra Götaland

maj 29, 2012

Prognoserna inför hösten är ljusa och konjunkturläget tycks stärkas ganska kraftigt. Det visar vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland. Näringslivet tycks se höstens och våren avmattning endast som en paus i uppgången.

Jeeves får norsk order

maj 24, 2012

Den svenska affärssystemsleverantören Jeeves norska partner IC Companiet ska effektivisera byggkedjan Byggmas verksamhet så att logistikflödet snabbas upp från order till kund.

Gothia Cup fick Schenkers logistikpris

maj 23, 2012

Den 30:e upplagan av DB Schenkers Logistikpris gick till forbollsturneringen Gothia Cup, som knep priset framför Hallsbergsterminalen och Varbergs Hamn.

Tre storstäder vill skapa bättre citylogistik

maj 23, 2012

Göteborg, Malmö och Stockholm gör en gemensam satsning på att utveckla citylogistiken i städerna. Vid öppningsdagen av Transport & Logistikmässan i Göteborg undertecknades en gemensam avsiktsförklaring för ett långsiktigt arbete i frågan. Det handlar om att öka tillgängligheten för gods och personer i städerna, minska miljöpåverkan och därmed bidra till en attraktivare stad.