Medvind för Stockholms Hamnars containervolymer

september 12, 2013 Logistik , Sjöfart , Transport

Hela 58 procent ökade containervolymerna i Stockholms hamnar under årets första åtta månader, mot samma period i fjol. Ökningen beror främst på att jätterederierna MSC och CMA-CGM tillkommit som kunder sedan dess. 

2013 har varit ett framgångsrikt år för Stockholms Hamnars containerterminal.
Under perioden januari-augusti 2013 omsattes drygt 32 000 containerenheter, så kallade TEUs i Stockholms Hamnars containerterminal. Det är en ökning med 58 procent, jämfört med samma period förra året.

Ökningen förklaras främst med fler rederier, förre året flyttade MSC till Stockholms Hamnars containerterminal från Södertälje hamn, och i april i år började även CMA-CGM trafikera containerhamnen. MSC och CMA-CGM är bland världens tre största rederier, och idag trafikeras hamnen av fartyg från fem olika rederier; MSC, CMA-CGM, Team Lines, Unifeeder och SCA Logistics.

– Vi är mycket glada för den här positiva utvecklingen som bidrar till minskad miljöbelastning och mer effektiva transportflöden till Sveriges största konsumtionsområde, kommenterar Henrik Widerståhl, vice vd Stockholms Hamnar.

De nya rederianlöpen beror delvis på Stockholms hamnars starka globala terminaloperatör, Hutchison Port Holdings (HPH), som driver containerterminalen i Frihamnen.

– Vi levererar en flexibel och effektiv containerhantering för våra kunder och har goda förutsättningar att hantera ytterligare godsökningar och fler anlöp, säger Martin Allison, vd Hutchison Port Sweden.

Av Hilda Hultén

(1 TEU = motsvarar en 20-fots container).


Läs mer