PostNord namnändrar

september 2, 2013 Logistik , Transport

På PostNord har namn och verksamhet spretat allt mer på senare år på grund av uppköp, omstruktureringar och samgåenden. Men från och med idag ska PostNords hela logistikverksamhet gå under namnet PostNord Logistics.

Posten, Posten Logistik, PostNord, GreenCargo Logistics, PostNord Logistics TPL, kärt barn har haft många namn och förvirringen har varit stor.

Men från och med den 2 september samlar Post Nord hela sitt nordiska logistikerbjudande under ett nytt varumärke; PostNord Logistics. Varumärkesbytet är enligt bolaget startskottet för ett offensivt förändringsarbete för att bli förstahandsvalet som logistikpartner i Norden.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland omsatte 2012 cirka 15 miljarder kronor och utgör en dryg tredjedel av koncernens omsättning. Under andra kvartalet 2013 ökade omsättningen inom logistik med 19 procent, varav sex procent organiskt.

– Norden är vår hemmamarknad och vi kan den bättre än någon annan. Vår ambition är att vara den bästa samarbetspartnern för företag i Norden med höga krav på smart logistik. Ett gemensamt varumärke är ett viktigt steg i detta arbete, säger Henrik Höjsgaard, vd för PostNord Logistics i ett pressmeddelande.

PostNord har genom tjänsteutveckling och förvärv under de senaste åren breddat sitt erbjudande och ökat geografiskt. I Sverige har koncernen bland annat förvärvat Green Cargos verksamhet inom tredjepartslogistik och delar av Bilfrakts verksamhet inom stycke- och partigods samt termo. Idag tillhandahåller PostNord Logistics allt från butikspåfyllning för detaljhandeln till tyngre transporter för industrin och är komplett logistikleverantör inom paket, express och bud, styckegods, partigods, air and ocean, termo och tredjepartslogistik.

– Logistik och varuförsörjning är idag lika affärskritiskt som innovationskraft och servicetänkande. Företag i och utanför Norden ser allt mer de nordiska länderna som en marknad. Efterfrågan växer på gränsöverskridande och kostnadseffektiva helhetslösningar. Med den kraftsamling vi nu gör står vi ännu bättre rustade för att möta efterfrågan idag och i framtiden, säger Henrik Höjsgaard.

Brev fortsätter heta Posten

Bytet till det nya varumärket PostNord Logistics sker etappvis, där Sverige är först ut och fortsätter sedan med Danmark, Finland, Norge och Tyskland under hösten 2013 och våren 2014. I Sverige byter Posten Logistik, P.EX. och Nils Hansson Logistics namn den 2 september. Så småningom gäller detta även de förvärvade bolagen Transbothnia och Nordisk Kyl Logistik (NKL). I Sverige fortsätter samtidigt Posten att lämna ut brev och paket via daglig postutdelning och 1600 postombud.


Läs mer