Ny tjänst för mindre försändelser i Europa

september 9, 2013 Logistik , Transport

DHL Freight lanserar en ny tjänst, Eurapid, en schemalagd hantering av LTL-försändelser (mindre än en full lastbil) inom Europa för leveranser upp till 2,5 ton. 

Tjänsten bygger på en lättöverskådlig tidtabell och prislista. Förutom tjänster som lastförsäkring, tullklarering och skräddarsydda rapporter är det möjligt att transportera farligt gods med tjänsten.

– Våra kunder vill ha bättre tillgänglighet, en proaktiv kundservice och en tillförlitligt leveranskedja, kommenterar Amadou Diallo, vd för DHL Freight.

Korta produktlivscykler, inom till exempel teknik- och modebranschen, är en bidragande orsak till den växande efterfrågan. Eurapid finns redan i 14 länder, däribland Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Schweiz, Storbritannien och nu i Sverige.  Området täcker in regionerna med högst BNP och står för 74 procent av regionens totala export- och importvolymer. Ytterligare områden kommer att anslutas till nätverket under de kommande månaderna.

Eurapid-försändelser behandlas med förtur, vilket resulterar i mycket konkurrenskraftiga ledtider för kunderna (t.ex. från Frankfurt, Tyskland till Barcelona, Spanien inom 24 timmar). Försändelserna kan spåras via  smartphone-appen Activetracing och levereras enligt fasta tidtabeller. Transporter som bokas före kl. 12.00 hämtas upp samma dag.


Läs mer