FASTIGHETER

Sjunkande transaktionsvolymer på fastigheter

Under det fjärde kvartalet 2011 genomfördes fastighetstransaktioner till ett värde om 29 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning.Det motsvarar en minskning med 32 procent jämfört med samma period 2010.

Svea Real miljöcertifierar

Som ett led i miljöarbetet, har de första fastigheterna i Svea Reals bestånd GreenBuilding-certifierats.

Sony förlänger med DHL

Sony Nordic har förlängt sitt logistikavtal med DHL Supply Chain med ytterligare tre år. Uppdraget innebär att DHL fortsätter att förse den nordiska marknaden med Sony Nordics hemelektronikprodukter.