NCC bygger stor logistikanläggning i Vänersborg

maj 14, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik

NCC har fått i uppdrag att bygga en logistikbyggnad för Varner Retail. Projektet vid Trestad i Vänersborg är värt 300 MSEK och kommer att miljöklassas enligt Breeam, nivå Very Good.

Varner Retail, där bland annat kedjorna Dressmann, Cubus, Bik Bok och Carlings ingår, ska bygga lager för kläder. Byggnaden består av totalt 53 000 kvadratmeter – 9 000 kvadratmeter är ett så kallat höglager på 30 meters höjd och resterande ett låglager på 15 meters höjd. Lagret kommer att vara i stor grad automatiserat.

Byggnaden ska klassas enligt Breeam, det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Det är ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan. Målet är att logistikbyggnaden ska nå Breeam nivå Very Good.

– Genom att vi satsar på att nå Breeam nivå Very Good tittar vi på hela processen och säkerställer en lägre miljöpåverkan och kan samtidigt vara säkra på att leverera en högre kvalitet, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.ed 1100 butiker i främst Norge och Nordeuropa är man en strak uppstickare i branchen.

Vänerborg som tillsammans med Trollhättan och Uddevalla bildar begreppet Trestadligge rpå 21 plats på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. En fördel är i detta sammanhang att även Norge kan försörjas från det nya nordiska centrallagret och att en stor del av varorna går med båt till Göteborg.

Projektet är en totalentreprenad, där NCC ansvarar för att uppföra byggnaden inklusive att bereda marken. Projektet startar omgående. Lagerbyggnaden ska stå klar i november 2015.

Affären orderregistreras i det andra kvartalet 2014 i affärsområdet NCC Construction Sweden.


Läs mer