Sagax och Hemfosa köper lagerytor och mark av Volvo

mars 31, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik , Produktion

De båda börsbolagen Sagax och Hemfosa förvärvar 12 fastigheter med sammanlagt 300 000 kvadratmeter uthyrbar yta och 900 000 kvadratmeter mark av Volvo AB.

Huvuddelen finns i Torslanda och utgörs av lager, industri och kontor. Resterande fastigheter är belägna i södra och mellersta Sverige och är serviceverkstäder för lastbilar och bussar.

Sagax förvärv avser fem fastigheter i Finland och två i Danmark. Fastigheterna omfattar 26 000 kvadratmeter uthyrbar area och 156 000 kvadratmeter mark.

För Sagax del av transaktionerna uppgår den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen till cirka nio år och hyresvärdet till cirka 140 miljoner. För att finansiera affären kommer Sagax att emmittera 3 miljoner nya preferensaktier.

Affären väntas öka Sagax förvaltningsresultat med 0,25 kronor per aktie jämfört med vad som sades i bokslutet. Bolaget spådde i rapporten ett förvaltningsresultat på 600 miljoner 2014, mot 521 miljoner 2013. Per aktie motsvarar det cirka 3,14 kronor.

För Volvos del väntas affären minska nettoskulden i industriverksamheten med cirka 1,9 miljarder och påverka rörelseresultatet positivt med cirka 900 miljoner i det andra kvartalet, fördelat på 200 miljoner i segmentet Lastbilar och 700 miljoner i gemensamma koncernfunktioner.


Läs mer