Rekordlåga fraktrater för torrlast

februari 27, 2015 Ekonomi , Sjöfart , Transport

Priset för att frakta torrlast, som t ex järnmalm, cement och kol, har sjunkit till rekordlåga nivåer. Baltic Dry Index, BDI noterades den 25/2 till 524, den hittills lägst noteringen. Det kan jämföras med toppen på 1177 i maj 2008. Vid starten 1985 låg indexet på 1000.

BDI är en indikator på utvecklingen i den globala ekonomin, eftersom efterfrågan på torrlastfrakt varierar med konjunkturen. Det senaste dryga decenniet har Kina varit en viktig faktor, vilket förklarar den branta uppgången från början av 2000-talet fram till finanskrisen.

Men efterfrågan är bara en komponent, det andra är utbudet. Ökar fraktkapaciteten sjunker prisett. Och ökningen har varit stor. Från 2010 till 2014 ökade utbudet av fraktkapacitet med 5 till 15 procent.

Fallet för BDI den senaste tiden bör därför ses som en oroande signal. CPB:s senaste rapport visar också att världshandeln utvecklades svagt i december.

Nedgången i fraktbehov kan bero både på en svagare tillväxt i BRIC-länderna och på EUs och USAs sanktioner mot Ryssland..


Läs mer