Göteborg ska få ny energihamn

februari 24, 2015 Infrastruktur , Sjöfart

Göteborgs hamn planerar en ny energihamn på Risholmen i ytterhamnarna. Byggnationen av den 600 000 kvadratmeter stora hamnen beräknas starta 2018 och stå klar 2030.

Den nya energihamnen ska placeras på Risholmen väster om dagens godsterminaler på Hisingssidan. Den nya hamnen ska bli 600 000 kvadratmeter stor, att jämföra med exempelvis containerterminalens 800 000 kvadratmeter.

– För att säkra framtida tillgång till energiprodukter och bereda utrymme för nya energislag krävs en utbyggnad av terminaler och kajer, säger Arvid Guthed, chef hamnutveckling, Göteborgs hamn.

Den nya hamnen planeras att delvis byggas upp med massor från de stora infrastrukturprojekten som pågår i Göteborg genom att omhänderta schaktmassorna från västsvenska paketet.

– Avsikten är att ta hand om de lermassorna som Trafikverket gräver upp och behöver bli av med. Istället för att köra massorna till deponier så bygger vi hamn med dem. På så vis hushåller med resurser samtidigt som vi undviker långa transporter, säger Arvid Guthed.

Planerad byggstart är 2018 och hamnen beräknas stå klar 2030.

Nu visas planerna upp för allmänheten på ett samråd. Samrådet äger rum på Vingens Kulturhus på Amhults Torg 7 i Amhult Centrum den 25 februari kl. 17-21 samt i Sjöräddningssällskapets lokaler på Talattagatan 24 i Långedrag den 26 februari kl. 17-21. Presentation av projektet sker kl. 18 båda kvällarna.

Läs mer om projektet på goteborgshamn.se/risholmen


Läs mer