ARBETSMARKNAD

“Stort tryck på inköpsutbildningar“

april 3, 2013

NBI, Nordic Business Institute AB, logstikutbildningsarrangör med ursprung i Växjö, har företags- och yrkeshögskoleutbildningar bl a inom inköp och logistik.

PMI steg igen

april 2, 2013

Silfs Inköpschefsindex, PMI, steg rejält till 52,1 i mars. Det är den högsta indexnivån sedan juni 2011. Störst bidrag gör den ökande orderingången i tillverkningsindustrin. Men sysselsättningen ser mörkare ut.

Årets största nyrekrytering inom logistik har börjat

april 2, 2013

Personalrekryteringen har börjat till årets största svenska nysatsning inom logistikområdet. Den nya postterminalen i Hallsberg har nu rekryterat sina chefsbefattningar. I april kan intresserade börja söka jobben här.

Indiska lägger ut lagret

mars 27, 2013

Indiska Magasinet lägger ut driften av sin lagerverksamhet på PostNord. Avtalet innebär att PostNord Logistics TPL i ett första steg tar över driften av Indiskas DC i Västberga med ett 15-tal anställda. I nästa steg flyttas lagerverksamheten till PostNords egna lokaler.