Veolia varslar 250

mars 7, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Transport

Veolia Transport lägger ned depån i Kristianstad och varslar sammanlagt 252 personer på sju orter i södra Sverige. Bakgrunden till varslet uppges vara att verksamheten måste anpassas till nya tågtrafikavtal.

Veolia Transport har på kort tid vunnit tre stora tågavtal, där villkoren ger företaget ersättning efter punktlighet och kundnöjdhet. De nya villkoren medför krav på rationalisering och samordning av verksamheten. Därför tvingas Veolia att lägga omfattande varsel.

– Omorganisationen genomförs eftersom både de ekonomiska och kvalitativa villkoren i trafikavtalen har förändrats. För att kunna möta upp de nya trafikavtalen måste vi anpassa verksamheten till de villkor som nu gäller, säger Mikael Danielsson, affärsområdeschef på Veolia Transport i ett pressmeddelande.

Den stora skillnaden mot dagens avtal är ersättningsmodellen, i det nya avtalet kommer Veolia att få ersättning efter punktlighet och kundnöjdhet. Trafikhuvudmannen kräver också att Veolia ska öka flexibiliteten genom att snabbt anpassa personalbehovet vid ändrade trafikförutsättningar, som till exempel vid banarbeten och förändringar av tidtabellen.

– Det är tydligt att vi måste förändra vårt nuvarande arbetssätt. På grund av arbetstidsreglerna i kollektivavtalet finns idag en outnyttjad arbetstid på runt tio procent. Det är naturligtvis inte hållbart i längden för en verksamhet som till stor del finansieras genom skattemedel, säger Mikael Danielsson och fortsätter:

– Det är ett mycket tungt besked att ge våra anställda och vi kommer att göra det vi kan för att stödja de medarbetare som drabbas. En stor del av de som varslas kommer att kunna erbjudas återanställning hos oss, men med lägre anställningsgrad, avslutar Mikael Danielsson.

Varsel har lagts på följande depåer:

Malmö 109 personer
Helsingborg 25 personer
Hässleholm 11 personer
Kalmar 26 personer
Karlskrona 28 personer
Halmstad 25 personer
Kristianstad – depån läggs ner, omfattar 28 personer.

I de förhandlingar med personalorganisationerna som pågår, kan dessa siffror komma att förändras. Varslet omfattar lokförare och tågvärdar. Administrationen kan eventuellt omfattas av uppsägningar i ett senare skede.


Läs mer