Svenska lastbilar toppar norsk olycksstatistik

mars 13, 2014 Arbetsmarknad , Forskning , Transport
Svenska lastbilar toppar norsk olycksstatistik

Diagram: TØI

Svenska lastbilar är inblandade i dubbelt så många trafikolyckor på norska vägar som norska lastbilar, visar färska siffror. “Svenska bilar i Norge är oftast bemannade av Östeuropeiska chaufförer” säger forskaren Henrik Sternberg.

Transportekonomiska institutet i Oslo TØI, har kartlagt olycksstatistiken för lastbilar från olika länder på norska vägar. Rapportens preliminära siffror visar att utländska lastbilar i genomsnitt är inblandade i 2,5 gånger så många olyckor med personskador som följd än norska lastbilar.
“I media skapas bilden av att det är lastbilar från Östeuropa som har högst risk på de norska vägarna, men det motbevisas i undersökningen” kommenterar TØI-forskaren Tor-Olav Nævestad som är ansvarig för rapporten.
Istället är det lastbilar från de gamla EU-länderna (EU15) som har den sammanlagt högsta olycksrisken. Lastbilar från Polen och Baltikum har överlag dubbelt så hög risk som norska.

Skatteregler stoppar utbildning
Danska lastbilar ligger på samma låga risknivå som de norska, medan svenska lastbilar ligger på samma nivå som polska och baltiska, dubbelt upp mot norska.
– Det beror troligtvis på att svenska åkerier som kör på Norge använder sig av utländska chaufförer, säger Henrik Sternberg, logistikforskare vid Lunds universitet och gästforskare vid TØI.
– Det bevisar egentligen bara att östeuropeiska chaufförer är lika olycksdrabbade oavsett vilken lastbil de sitter i.
Det främsta problemet, tror han, är att utländska chaufförer ofta saknar erfarenhet och utbildning om nordiska trafikregler och väglag.
– Det svenska åkeri som enligt Cabotagestudiens data kör mest i Norge, berättade för oss att Skatteverkets regler hindrar att de utbildar sina inhyrda chaufförer, eftersom de då inte kan räknas som egna företagare. Utbildning är bara för de egna anställda, vilket skapar hinder för utbildning i säker körning.

Av Hilda Hultén


Läs mer