Norska Transport säger nej till EES-regler om fri rörlighet

mars 28, 2014 Arbetsmarknad , Transport

Det norska transportarbetarförbundet tog nyligen enhälligt, som första LO-förbund i Norge, ett beslut att verka för att slopa Norges EES-avtal, som tvingar landet att följa EUs regler för inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Bakgrunden är att förbundet sedan länge varit kritiskt mot EES-avtalet. Främst på grund av den sociala dumpning och det missbruk av EUs regler för cabotage som avtalet öppnat för.

Kritiken fick ny näring då norska media nyligen avslöjades att man i Litauen köper lastbilskörkort på den svarta marknaden.

– Det är viktigt att sända en stark signal om att många av våra medlemmar har upplevt de negativa effekterna av den EU-lagstiftning som vi måste godta på grund av EES-avtalet. Vi måste ta upp frågan med resten av fackföreningsrörelsen, bland annat för att få genomslag för vår ståndpunkt på nästa LO-kongress, sa förbundsordföranden Roger Hansen i en kommentar.

EU-medlemskap är idag en död fråga i Norge, men kritiken mot EES-avtalets följdverkningar lever.


Läs mer