SLP köper 40 000 kvm i Ljungby

maj 20, 2019 Fastigheter

Nystartade Swedish Logistic Property AB har förvärvat en stor logistikfastighet i Ljungby med uthyrningsbar yta på drygt 40 000 kvadratmeter.

Den största hyresgästen är Postnord, som hyr cirka 40 % av ytorna i fastigheten, men det finns också utvecklingspotential i fastigheten i form av vakanta ytor och möjlighet till framtida nybyggnation. Hyresvärdet uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Tillträde sker under juni månad.

– Vi är glada att kunna förvärva en större fastighet i ett utmärkt logistikläge utmed E4. Fastigheten ger både ett bra initialt kassaflöde och goda möjligheter till ytterligare förädling och expansion framöver, kommenterar Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Malmöbaserade SLP grundades i februari – ett nytt fastighetsbolag med inriktning på lager, logistik och industri.

Förutom Peter Strand så finns tungviktarna Erik Selin, Mikael Hoffman och Greg Dingizian i ägarbåset. Peter Strand var tidigare vd för Tribona och är ägaren med mest logistikerfarenhet. Han och Greg Dingizian har bakgrund inom Victoria Park där även Balder-ägaren Erik Selin tidigare var en storägare i Victoria Park. Mikael Hofmann står bakom Er-Ho Bygg, delägare i Brinova, tillsammans med Balder.

Sedan uppstarten i Malmö tidigare i år har SLP redan hunnit genomföra ett flertal förvärv, men hitintills har dessa varit belägna i Skåne.

– Vi har redan från början kommunicerat att vi inte har några geografiska begränsningar i Sverige. Förvärvet är ett viktigt steg för SLP, då vi nu i enlighet med vår affärs- och tillväxtstrategi expanderar verksamheten utanför Skåne, fortsätter Peter Strand.