Regeringens utredare: Dagens e-handel behöver styras upp 

november 26, 2019 E-handel
Regeringens utredare: Dagens e-handel behöver styras upp 

E-handeln har en potential att bidra till ett transporteffektivt samhälle. – Men det finns en massa faktorer som gör att den här potentialen inte realiseras, bland annat ser vi ett väldigt starkt fokus på snabbhet i e-handelsleveranserna, säger Camilla Hållén. Foto Klara Eriksson.

E-handeln har stor potential för att minska antalet transporter, men som den fungerar idag: där snabbhet premieras före hållbarhet, returgraden är hög, och där människor fortsätter att köra bil trots att de e-handlar, uppfylls inte den potentialen. Det konstaterar regeringens utredare i sin delredovisning av regeringsuppdraget om e-handelns transporter.

I och med att man kommer fram till att e-handeln genererar transporter, kommer man gå vidare och utreda åtgärder för att minska e-handelns transportbelastning.

Camilla Hållén, utredare på Trafikanalys, redogjorde på konferensen ”Transporter i förändring” för den första delredovisningen av regeringsuppdraget om e-handelns transporter, som släpps den 2 dec. I denna analyseras huruvida e-handeln leder till mer eller mindre transporter. Utredarna har gjort en genomgång av forskningslitteratur och gjort en stor mängd intervjuer av forskare och branschaktörer

– Det finns en stor teoretisk potential till energieffektivisering med hjälp av e-handeln. Tanken här är då att man ersätter ineffektiva inköpsresor med bil med mer effektiva godstransporter.

E-handeln har alltså en potential att minska utsläppet från en varas transport, genom att flera varor får samåka fram till kunderna, i stället för hämtas en och en med bil. Men hur ser det ut i verkligheten?

– Det finns däremot en massa faktorer som gör att den här potentialen inte realiseras, bland annat ser vi ett väldigt starkt fokus på snabbhet i e-handelsleveranserna, som bara blir kraftigare och kraftigare. Det fokuset gör att det blir sämre förutsättningar för effektiva godstransporter, där man kan göra effektiva rutter med höga fyllnadsgrader, säger Camilla Hållén.

Dessutom transporteras det runt mycket luft, vilket man själv kan konstatera om man e-handlar. Dessutom, om man e-handlar från utanför Europa, innebär e-handel oftare flygfrakt än om man hade handlat samma vara från butik. Och i och med att man som e-handelskund inte kan prova och känna på varorna, kommer även detta problem med returer, som bidrar till ytterligare transporter.

– Då får man ju dubbla transporter, och de här returerna kan hanteras på mer eller mindre effektiva sätt, t ex skickas utomlands för hantering och ompackning.

Inget “1 till 1–förhållande”

Idéen om att e-handelsköpet ersätter en inköpsresa (med bil) med en effektiv godsleverans kan också ifrågasättas, menar hon.

– Det är inte alltid det blir så. Dels för att inköpet ibland görs som en del i en reskedja, att man handlar på vägen hem från jobbet. Dels att man ser en stor omfattning av kompletteringsresor till butik: att man ”showroomar” först och sedan beställer på nätet, eller köper en matkasse och sedan kompletteringshandlar. Det blir inte ett 1 till 1-förhållande.

– Sedan har vi frågan: om det är en resa som ersätts, hur hade den utförts? Om det är en bilresa så är effektiviseringspotentialen stor, men om man hade gått eller cyklat till butiken så blir det såklart en mindre besparingspotential

På en lite högre abstraktionsnivå kan man även fundera över vad konsumenterna gör i stället för åker och handlar, kanske tar man bilen någon annanstans, på sin fritid.

– Det är också troligt att ökad e-handel kan leda till viss grad av ökad konsumtion, att man köper mer totalt sätt, genom att tillgängligheten ökar, att priserna är lägre och att det är lätt att jämföra priser.

Styra mot hållbar e-handel

Hur ska då e-handelns potential att faktiskt minska transporterna realiseras?  Om man redan är bilfri kan e-handeln möjliggöra att man kan fortsätta vara det, särskilt om man bor i en stad, och det finns tillgång till kollektivtrafik, enligt Camilla Hållén.

– På landet kanske man behöver bil av andra skäl, för att ta sig till jobb skola etc. Men har man möjlighet att göra sina andra resor kollektivt kan e-handeln vara ett sätt att slippa skaffa bil.

Utöver  kollektivtrafik pekar Trafikanalys utredare på att för att e-handeln ska göra att människor kan välja bort bilen, så krävs att det finns butiker nära för kompletteringsköp  och för att kunna prova och känna på varor. En  förutsättning för en hållbar e-handel kan  alltså vara en butikshandel nära där människor bor – som de kan gå eller cykla till.

– Det är inte en helt enkel ekvation. Det kanske skulle funka bättre om de externa köpcentrumen bli mindre, att man har kvar centrumhandel. Men hur man ska få till det får vi tänka till över.

Beror på kontext

Sammanfattningsvis kan man inte säga att e-handeln är bra eller dålig för klimatet – utan det handlar om hur den sker – och där behövs styrning för att den ska ske på ett bra sätt.

– Det finns en potential, men utan ramar kan e-handel snarare leda till ökade trafikvolymer, där man har ett oförändrat resande och så lägger man till de här resorna. Så där ser vi ett behov av styrning för att det här ska bli bra ur transporteffektivitetssynpunkt.

Uppdraget ska slutredovisas 2 mars, och då kommer Trafikanalys lämna förslag på hur trafikarbetet från e-handeln kan effektiviseras så att det sammantaget minskar.

– Hur styrningen ska gå till vill jag inte svara på, vi vill inte låsa in oss vid några särskilda lösningar för tidigt.

Av Klara Eriksson