Visionärt matsvinnsprojekt i Göteborg

november 26, 2019 Logistik

Foto Chalmers.

Att kasta mat är ofta billigare än att transportera och ta tillvara. För att göra något åt detta logistiska dilemma och källa till livsmedelsslöseri ska Logtrade och Chalmers Industriteknik tillsammans med 42 aktörer inom IT, logistik och ”mat” utveckla lönsamma logistikflöden mot matsvinn.Resvinn – etapp ett, var en förstudie initierad av kocken Paul Svensson och logistikdoktor Kristina Liljestrand från Chalmers Industriteknik.  Tillsammans med Logtrade, Coop, Whywaste, Stockholms Stadsmission, Martin & Servera och Menigo undersökte de under våren 2019 varför det är så svårt att skala upp initiativ som försöker rädda mat genom att skicka den vidare.

– Roten till matsvinn är att matdistributionen är linjär och att matproduktionen inte är prognosstyrd Det sistnämnda genererar mismatch, och det förstnämnda gör att varorna bara ”kan” gå raka vägen ut eller till tippen. Samma utmaningar ser vi idag inom detaljhandeln där utmaningarna med så kallad reversed logistics leder till att det är billigare att bränna returnerade kläder och produkter än att försöka redistribuera dem, kommenterar Vibeke Specht, projektledare.

– För att göra något åt detta måste vi bland annat frigöra logistiken så att allting som ”rör på sig” och allting som är en plats kan bli en synliggjord transportkapacitet respektive hub. Först då
kan exempelvis morötter som inte blivit uppätna lifta sig vidare till nästa mottagare med justerat pris och till nästa och till nästa för att eventuellt åka ”tillbaka” till jordbruket och bli grismat – och så vidare – utan att någon måste köpa in fler lastbilar eller bygga fler lagerlador.

Sveriges största matsvinnsprojekt
Den kortare förstudien under våren 2019 finansierades av Vinnova som nu också går in och beviljar ansökan för etapp två. Det betyder att Sveriges största systemövergripande projektkonsortium för matsvinn är igång. Aktionsforskningsprojektet ska pågå i två år och leds av Chalmers Industriteknik med start i november 2019.
– Vi är sammanlagt 43 företag och organisationer som i skarpt läget ska testa olika affärsmodeller och logistikflöden för att rädda mat på ett lönsamt sätt. Det är fantastiskt roligt eftersom
potentialen att förändra grundstrukturerna för matsvinn blir så stor när testverksamheten har så bred förankring, säger Kristina Liljestrand.
Logtrade kommer ha huvudansvaret för att utveckla IT-plattformen eftersom företaget bland annat är en transportörsneutral
realtidsbrygga mellan olika delar av logistikkedjan.
– För Logtrades del handlar de kommande två åren om att IT-tekniskt möjliggöra en öppen plattform för hållbara förflyttnings-lösningar, så att även okonventionella platser och ”lastbärare”
kan flytta och lagra mat, säger Vibeke Specht.

– Möjligheterna är egentligen inte så konstiga, det märkvärdiga är att ingen har utmanat logistik- och handelsstrukturerna på detta sätt tidigare, säger Vibeke Specht.