Regeringen överväger reglera last mile

november 5, 2019 E-handel , Miljö/CSR , Transport
Regeringen överväger reglera last mile

Tomas Eneroth. Foto Klara Eriksson.

Elektrifiering och biobränslen är en del av lösningen för att minska transportsektorns utsläpp – men även en effektivisering av transporterna krävs, och därför har regeringen gett Trafikanalys i uppdrag att utreda de transporter som genereras av e-handeln.

– Om Trafikanalys visar att e-handeln genererar väsentligt mer transporter och att det sker en suboptimering, då blir det också möjligt för regeringen att gå in och agera, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), som idag besöker mässan Logistik&Transport i Göteborg.

Hur omställningen av transportsektorn ska gå till var det stora temat för infrastrukturminister Tomas Eneroths inledningstal på Logistik & Transport, där han beskrev arbetet att fullfölja visionerna i godsstrategin, och lyfte fram en elektrifiering av landtransporterna, höghastighetsbanan, och Pia Berglunds 62 åtgärdsförslag för sjöfarten, som några dellösningar. Men en effektivisering av transporterna är också nödvändig, menade han.

– Vi ser en ganska kraftig ökning  av antalet transporter.  Delar av det kan förklaras med ökad produktivitet, att vi producerar mer varor och tjänster, att man lägger om logistiken och lägger mer på rull naturligtvis. Men det finns ändå en ökning som rimligtvis, som sannolikt, kan härföras till ökad e-handel, säger Tomas Eneroth i en intervju med Intelligent Logistik efter sitt inledningsanförande på mässan.

Suboptimerade flöden

En ökad e-handel behöver teoretiskt inte leda till fler transporter, så länge konsumenterna upphör med shoppingresor med bil till butik, som är en stor del av varans klimatpåverkan idag. Det har studier visat. Men det finns ganska starka skäl till att tro att konsumenterna snarare gör både och – åker till butik och handlar på nätet –  och att e-handeln genererar mycket transporter i och med att konsumenterna även t. ex. returnerar stora mängder kläder, shoppar på Wish från Kina etc.

– Det kan ju finnas fördelar med en ökad e-handel, om den innebär effektivare transporter, som minimerar dina och mina resor. Men man när ju misstanken att det också kan finnas en suboptimering här.  Att det genererar väsentligt fler transporter – och då har ju flera av  e-handelsföretagen fri frakt eller motsvarande –  även om vi nu ser att en del återinför avgifterna.

“Det kommer att kosta”

För att reda ut hur det verkligen ligger till ska Trafikanalys utreda hur mycket transporter e-handeln genererar. E-handeln har vuxit med runt 15 procent de senaste åren, och är det mycket, blir det svårt att nå klimatmålet för transportsektorn, med en reduktion av utsläppen med 70 procent till 2030. Om Trafikanalys kommer fram till att e-handeln skapar alltför mycket transporter, kommer regeringen  titta på åtgärder för att minska dessa.

– Det finns flera olika exempel i debatten som både handlar om avgifter eller krav på samordning av transporter till exempel, men jag vill vänta lite tills jag får se ett ordentligt underlag. Men om det genererar väldigt mycket transporter och om det sker en suboptimering då måste vi agera, säger Tomas Eneroth.

– Förslaget om klimatredovisningar som vi lagt nu, som kommer att innebära att alla måste redovisa vilket fotavtryck det här köpet gör eller den här resan gör, det är en typ av styrinstrument naturligtvis, säger Tomas Eneroth.

Trafikanalys ska återrapportera om hur det ligger till med e-handels bidrag till transporterna i Sverige under nästa år.

– Jag tror att det finns inga fria frakter och det finns inga fria luncher. Det kommer att kosta, om inte annat kommer vi att behöva se till att det kostar eftersom vi har en utveckling där detta genererar otroligt mycket transporter.

Av Klara Eriksson