Nästa e-handelsområde planeras i Ängelholm

oktober 11, 2018 E-handel , Logistik , Logistiklägen

Kommunstyrelsen  i Ängelholm ger positivt planbesked för ett nytt markområde i Norra Varalöv, intill E-city Engelholm. Det innebär att innebär att detaljplaneprocessen för området kan inledas.

Planbeskedet för fastigheten Kärra 1:9 innebär ett första steg i en process för att utreda möjligheterna till en utökning av det e-handelsområde som redan finns i Norra Varalöv, Catena-ägda E-city Engelholm, med bland annat Boozt, som vann Intelligent Logistiks pris Årets Logistiketablering 2017.

Det är företaget Queenswall 2 AB som ansökt om planbeskedet. Företaget vill pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik och e-handel på ett område som omfattar drygt 61 hektar. Området har valts ut på grund av sitt strategiska läge med närhet till det befintliga e-handelsområdet och goda transportmöjligheter. Fullt utbyggt förväntas det nya e-handelsområdet innebära 1500-2000 nya arbetstillfällen.

– Att fortsätta utveckla e-handelsområdet i kommunens södra del är väldigt viktigt för Ängelholm. Det betyder att fler företag etablerar sig, fler arbetstillfällen och fler Ängelholmare, kommenterar Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande (S) Ängelholms kommun.

Under detaljplanearbetet ska en rad frågor utredas och andra myndigheter ska ge sin syn på saken.
– Eftersom planansökan inte har stöd i översiktsplanen är det vissa ställningstaganden som inte är gjorda. De frågorna måste nu beaktas i detaljplanearbetet utöver de frågor som vi alltid tar ställning till vid en detaljplan, kommenterar planchef Jenni Wehrmann.

Under detaljplanearbetet för Kärra 1:9 ska bland annat användandet av jordbruksmark, hur landskapsbilden förändras och hur trafiksituationen påverkas utredas. Dessutom kommer en strategisk miljöbedömning att göras. Den första logistiketableringen i Norra Varalöv överklagades och var länge Sveriges största svartbygge.

Nästa steg i processen mot ett nytt e-handelsområde är att Queenswalls köp av marken beviljas av Länsstyrelsen eller Jordbruksverket och att Ängelholms kommun begär in ett planeringsbesked från Länsstyrelsen.
– Ett planeringsbesked är en viktig hållpunkt i början av den här komplexa detaljplaneprocessen. Genom det får vi en indikation på hur Länsstyrelsen ser på flera av de viktiga frågorna som ingår i detaljplanen och det påverkar hur vi går vidare med arbetet, kommenterar Jenni Wehrmann.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart och kunna läggas fram till beslut i Ängelholms kommunfullmäktige i början av 2021.