Catenas prisade svartbygge

E-city Engelholm var fram till oktober 2017 Sveriges största svartbygge. Bild Catena

I oktober 2017 vann Catenas E-city Engelholm och Boozt Intelligent Logistiks utmärkelse Årets Logistiketablering 2017. Samma dag kom beskedet från kommunen –  fastigheten var inte längre ett svartbygge. “Det var en fantastisk dag” säger Göran Månsson, eldsjälen bakom etableringen.

Den 12 oktober 2017 var en lyckodag för Boozt, Ängelholm och Catena. Samma dag som Intelligent Logistik delade ut priset Årets Logistiketablering under Elmia Future Transport – kom beskedet från kommunen att den nya detaljplanen för Norra Varalöv var godkänd. Bygglovet äntligen vunnit laga kraft för Sveriges då i särklass största svartbygge.

Men låt oss ta historien om Årets Logistiketablering 2017 från början.

 

Från TPL-lager till e-handelskluster

Göran Månsson är eldsjälen bakom E-city Engelholm och har varit insnöad på digital handel i många år. Relationen med Boozt sträcker sig långt före Catena kom in i bilden.

– Jag drev tidigare ett e-handelsbolag och startade Allright 3PL 2007 i Ängelholm med 10 000 kvm logistikyta. Boozt kom till oss 2012 och frågade efter 400 kvm lager, men det slutade ganska snart med att de tog över hela lagret.

Boozt fortsatte växa med flera utbyggnader, tillslut var fastighetens kapacitetstak nått och snart hade Göran Månssons vision om E-city Engelholm vaknat.

– Jag satt på en åker i Norra Varalöv och tänkte att här ska vi bygga ett nytt e-handelskluster.

– Jag satt på en åker i Norra Varalöv och tänkte att här ska vi bygga ett nytt e-handelskluster. Jag kontaktade exploateringschefen i Ängelholm och fick till ett markavtal. Ett avtal med Boozt tecknades för ett nytt 43 500 kvm stort centrallager och ytterligare minst två byggnader skulle uppföras i det nya klustret.

– Tanken var och är att Boozt ska vara juvelen i kronan och att mindre e-handelsbolag ska kunna få växa i klustret till gemensam nytta för alla.  

Göran Månsson och hans bolag Queenswall blev återigen uppvaktade av Catena som tillslut fick köpa in sig i projektet hösten 2015.

– Jag var väldigt tveksam först, men Gustaf Hermelin förförde mig med total öppenhet, jag fick fria händer att förverkliga min dröm.

 

Sveriges största svartbygge

Detaljplanen klubbades, bygglovet godkändes och spaden sattes i jorden i början av 2016. Men problemen lät inte vänta på sig.

– Grannarna var inte så glada över att få ett stort lager som ny granne. De överklagade bygglovet till Länsstyrelsen som upphävde bygglovsbeslutet eftersom man ansåg att det avvek för mycket från detaljplanen.  

Ärendet togs upp i Mark- och miljödomstolen som valde att gå på Länsstyrelsens linje. I Januari 2017 kom domen – bygget stod utan bygglov, trots att det nästan var klart.

– Det var en oerhört jobbig tid, medan bygget pågick svävade projektet i ovisshet, vi höll på med Sveriges största svartbygge.

Kommunen tvekade först men var efter lite övertalning snart med på noterna.

– Politikerna i Ängelholm ville hjälpa till, de hade planlagt mark för detta och satsningen är oerhört viktig för kommunen, den sätter Ängelholm på kartan och innebär hundratals jobb för unga – jobb som annars är svåra att få till, säger Pontus Swahn, stadsarkitekt i Ängelholms kommun.

Han fick uppgiften att ta fram en ny detaljplan arbetades fram i rasande takt – nio månader senare var den klar.  

– Det är väldigt snabbt med tanke på omfattningen. Göran Månsson är en eldsjäl, han ser bara möjligheter.

 

Gynnsamt logistikläge

Enligt Pontus Swahn har Ängelholm ett gynnsamt logistikläge.

– Vi ligger intill E4 och E6 och med närhet till stora hamnar och flygplatser.

Men det blir allt svårare att planlägga mark för logistik, menar han.

– Det finns en intressekonflikt, Länsstyrelsen vill bevara jordbruksmarken, särskilt här i Skåne. Men det finns mer planlagd mark i området och även på andra ställen i kommunen, bland annat äger Peab ett stort markområde vid flygplatsen, gamla F14.

Även Göran Månsson är övertygad om lägets förträfflighet för e-handel.

– Triangeln Ängelholm-Helsingborg-Åstorp/Bjuv är utmärkt för digital handel som vill försörja Norden och norra Europa. För Boozt som har kunder i Danmark och Tyskland är det perfekt.

Idag har Dream Logistics flyttat in i byggnaden brevid, en 15 000 kvm stor byggnad, och fyllt den med TPL-kunder inom e-handel. Målet är att bygga totalt 77 000 kvm logisitkytor i klustret. För Göran Månsson handlar E-city Engelholm om kärlek – till e-handelslogistik.

– Det gäller att hitta ett område man trivs med. Partnerskapet med Boozt har varit fantastiskt, vi har i princip haft daglig kontakt i tre års tid. Det har varit en spännande resa, trots smolket i bägaren och det upphävda bygglovet.

Boozts nya lager är extremt energisnålt tack vare ett smart jord/luftvärmesystem utvecklat av den lokala entreprenören Tellus Energi, uppvärmningen drar under 5 kWh per kvm och år. I mars kammade Boozt hem Postnords logistikpris och byggnaden har också prisats för sin design och innovativa ljussättning.

 

Framgångssagan Boozt

Boozt är en sällan skådad framgångssaga – sedan starten 2011 har företaget, som säljer mode på nätet, nått över två miljarder SEK i omsättning med över en miljon aktiva kunder, främst i Norden men även i Europa. På huvudkontoret i Malmö jobbar ca 250 personer med ca 30 nationaliteter. Men med snabb tillväxt kommer logistikutmaningar. Efter fem år av ständig tillväxt började Boozt bli trång bodda. Lagerkapaciteten nått bristningsgränsen och produktiviteten börjat sjunka. Tanken föddes om ett nytt, större och automatiserat lager som skulle ta bolaget till en helt ny nivå i produktivitet. 2015 tecknades avtalet med Queenswall, som numera är Catena, ett 15-årigt hyreskontrakt för ett nytt, 43 500 kvm stort lager i Norra Varalöv. I april 2017 gick flyttlasset. Under en månad flyttades närmare två miljoner artiklar.

– Vi gick från ett manuellt lager till ett högautomatiserat lager och från fallande produktivitet till att produktiviteten nu stiger, berättar Niels Hemmingsen, COO på Boozt.

Lagerytan är fördubblad – men kapaciteten är mångdubblad.

– Automation är mer yteffektivt än manuellt plock, så vårt nya lager motsvarar över 100 000 kvm manuell lageryta. Byggnaden har vi utformat tillsammans med Catena för att passa automationen och vår verksamhet. Vi har haft en gemensam vision och resultatet är helt fantastiskt.

 

“Logistiken blir aldrig klar”

Boozts har världens hittills största Autostore-installation med 180 000 lådor och 151 aktiva robotar, plus kringinstallationer, transportband och automatiserade plockstationer. Boozt har själva byggt alla sina kärnsystem; webbutik, lagerhanteringssytem (WMS), innehållshanteringssystem (CMS) och kundhanteringssystem (CRM), och integrerat dem med automationsanläggningen.

Företagets djärva satsning har gett bolaget en av branschens effektivaste logistiksetuper.

– Bra logistik är en hygienfaktor i e-handeln. Vi gör ingenting om det inte tillför värde till våra kunder. Men logistikutvecklingen pågår ständigt, man blir aldrig klar

I logistiken är utmaningen att alltid ligga steget före.

– Vi ska förbereda verksamheten för det som ligger längre fram i tidshorisonten. Oavsett bransch måste logistiken ligga minst två år före resten av företaget i tanken.

Av Hilda Hultén


Läs mer