Boozt gjorde Årets Logistiketablering 2017

oktober 16, 2017 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen , Transport
Boozt gjorde Årets Logistiketablering 2017
pristagare

Benny Thögersen, vd Catena och vinnare av Årets Logistiketablering 2017, flankerad av de övriga finalisterna. T v Ellinor Levin, projektledare och Tove Ahlström, hållbarhetschef på Apotea som bygger 38 000 kvm i Morgongåva med Sveriges största solcellspark på tak. T h Allan Lavén, vice vd Bockasjö, som byggt Sportamores nya lager i Eskilstuna.

Boozts nya centrallager och konceptet E-city Engelholm tog hem priset Årets Logistiketablering 2017 – i hård konkurrens med Apotea och Sportamore.

 

Årets Logistiketablering korades för första gången vid Elmia Future Transport i Jönköping den 12 oktober. Priset, som delas ut av tidningen Intelligent Logistik, ska lyfta fram en etablering som är innovativ och överraskande i sitt val av logistikläge, i design, arkitektur, energianvändning, arbetsmiljö, automations- eller hanteringslösningar.

Juryn, som består av flera väl insatta branschprofiler och representanter från tidningen, har vägt in val av logistikläge, godsflöden, hållbar infrastruktur, flexibilitet, arkitektur, miljö, energi och smarta logistiklösningar både utanför och i lagret.

Vinnare av priset Årets Logistiketablering 2017 blev Boozt Fashions lager och Catenas kluster-koncept E-city Engelholm i Norra Varalöv.

Boozts lager som mäter 43 500 kvm färdigställdes tidigare i år. Ytterligare en ca 15 000 kvm stor byggnad för TPL-verksamhet inom e-handel finns i området, där planen är att ha totalt kan 77 000 kvm lagerytor fördelat på tre fastigheter.

– E-city Engelholm är ett väldigt intressant koncept och fastighetsägaren Catenas nytänkande känns välkommet i logistikbranschen, säger Linda Persson, uthyrare på JLL och medlem i juryn.

– De har också skapat ett innovativt driftkoncept där man lyckats kombinera automation och flexibilitet genom att Boozt själva står för “infrastrukturen” och bemannar via en extern leverantör, säger Tobias Jonasson, senior konsult och rådgivare på MySigma och medlem i juryn.

Catena Fastigheters vd Benny Thögersen fick ta emot en glaspjäs signerad Jan-Erik Ritzman, Transjö hytta och priset Årets Logistiketablering 2017 för Catenas bygge av Boozts nya centrallager och konceptet E-city Engelholm. Foto Hilda Hultén

Catena Fastigheters vd Benny Thögersen fick ta emot en glaspjäs signerad Jan-Erik Ritzman, Transjö hytta och priset Årets Logistiketablering 2017 för Catenas bygge av Boozts nya centrallager och konceptet E-city Engelholm. Foto Hilda Hultén

En märkbart glad Benny Thögersen, vd på Catena fick ta emot priset – en glaspjäs från Transjö Hytta signerad Jan-Erik Ritzman.

– Vi är jätteglada för priset. Jag tror verkligen på det här konceptet, klustertänket är helt unikt, sade Benny Thögersen vid prisutdelningen, och berättade att allt började för några år sedan med att entreprenören Göran Månsson satt på en åker i Norra Varalöv och fick en vision om ett e-handelskluster.

– Det var när han träffade min föregångare Gustaf Hermelin på Catena och dessa två vildhjärnor slogs ihop som konceptet fick verklig fart – en visionär med helt fria händer och en stark finansiär i ryggen.

Projektet har en tydlig miljöprofil och energiförbrukningen är långt under normen.

– Vi har extremt effektiv energianvändning, vi ligger på 5 kWh per kvadratmeter och år, vilket är exceptionellt bra.

Jurymedlemmen Per Levin som är expert på certifiering och energianvändning i byggnader vid Sweden Green Building Council, menar att certifieringskraven är ganska enkla att uppnå för lagerbyggnader.

– Kraven är mycket gynnsamma för denna typ av byggnad. Finalisternas redovisningar av energianvändning visar att det inte verkar vara något problem att uppfylla myndighets- eller Green Building-krav kring energianvändning för någon av byggnaderna.

Boozt har också investerat i ökad automation, bland annat en robotanläggning från norska Autostore, som ger effektivare logistikhantering.

– Det är en väldigt flexibel lösning som går att bygga ut vartefter verksamheten växer. Den passar e-handeln väldigt bra, säger Benny Thögersen.

Tre e-handlare i topp

Juryn har granskat samtliga större logistiketableringar i Sverige under 2017 och tillsammans utsett tre finalister; Boozt, Apotea och Sportamore.  Att finalisterna är tre av Sveriges största e-handelsaktörer är ett sammanträffande. Men det speglar samtidigt utvecklingen i branschen.

– Vi i juryn var väldigt överens om att det var dessa tre projekt som skulle stå som finalister. Det är e-handeln som främst driver behovet av nya logistikytor idag och att de här stora etableringarna görs av e-handlarna själva med stora, avancerade fastigheter med hög automationsgrad och anpassade lösningar tyder på en ökad mognad i branschen, säger Hilda Hultén, Intelligent Logistik.

 

Juryns motivering:

“Boozt och E-city Engelholm är en etablering som sticker ut med sitt nytänkande och är unik i sin förmåga att skapa flexibilitet som passar både stora och små e-handlare. Fastigheterna har ett tydligt miljötänk med hög energieffektivitet och etableringen möjliggör ökad automationsgrad i en bransch som annars haft svårt att hitta finansieringsmodeller för att göra större investeringar i effektivare logistik. Hela etableringen känns nyskapande och framåtblickande –  hela vägen från koncept till brukare”.

 

Jury

  • Tobias Jonasson, MySigma
  • Linda Persson, JLL
  • Per Levin, Sweden Green Building Council
  • Hilda Hultén, Intelligent Logistik
  • Gustaf Berencreutz, Intelligent Logistik

 

Kriterier Årets Logistiketablering:

  1. Etableringen ska möta ett reellt behov eller utgöra en smart lösning ur flödesperspektiv för brukare och kunder. Valet av logistikläge ska vara optimalt utifrån brukarens in- och utgående flöden och ge lägsta möjliga miljöpåverkan för dessa.
  2. Byggnaden ska vara innovativ, nytänkande eller överraskande i sin utformning, placering eller i sin funktion när det gäller val av logistikläge, design, arkitektur, energianvändning, arbetsmiljö, automations- och/eller hanteringslösningar.
  3. Byggnaden ska vara energieffektiv och miljöcertifierad, t ex enligt EU Green Building, BREEAM eller Leed eller vara utformad för att klara en sådan certifiering.
  4. Som arbetsplats ska den värna om de anställdas välmående. Den bör bl a erbjuda, tränings- och rekreationsmöjligheter, lunchservering i anläggningen eller dess omedelbara närhet och bekvämt kunna nås via kollektivtrafik.

Övriga finalister:

Ellinor Levin och Tove Ahlström, Apotea

Ellinor Levin och Tove Ahlström, Apotea.

Apotea Morgongåva

Storlek: 38 000 kvm

Fastighetsägare: Morgongåva Logistikpark

Apotea, en av Sveriges hetaste nätaktörer, bygger ett 38 000 kvm stort lager i Morgongåva. Bolaget, som omsatte nära en miljard i fjol och växer med 60 procent per år, vann bl a PostNords logistikpris 2017, är utsett till Årets digitala gasell och har blivit årets nätbutik tre år i rad. Etableringen i Morgongåva skapar hundratals nya jobb i ett lite udda logistikläge utanför storstadsregionens arbetsmarknad, där instegsjobb har stor betydelse för samhället.

– Vi väljer att bygga i Morgongåva av flera skäl, men en viktig orsak är att vi vill behålla vår personal. Det är viktigt för oss, säger Ellinor Levin, projektledare för lagerbygget på Apotea.

Tack vare bl a Adlibris och Apotea är Morgongåva på väg att utvecklas till  ett nytt e-handelskluster med ett tiotal etablerade e-handelsaktörer.

Flytten går från ett 5 000 kvm stort lager och innebär nära åtta gånger så stor lageryta. Lagret är också välutrustat med allt från transportband till kyl- och fryszoner.

– Det är en avancerad byggnad, apoteksvaror och läkemedel är känsliga produkter och kräver mycket specialhantering, säger Ellinor Levin.

Apotea har stort fokus på hållbarhet och arbetsmiljö. Bolaget investerar dessutom i Sveriges största solcellspark på tak, med en kapacitet på 1501 kW.

– Om företag investerar i solceller är det oftast bara beräknat på att nå maxförbrukningen under soliga dagar. Men vi har tänkt större, räknat på vår totala årsförbrukning och dimensionerat anläggningen utifrån det. Så under soliga dagar kommer vi  att förse hela Heby kommun med el, säger Tove Ahlström, hållbarhetschef på Apotea, som berättar att kommunen just nu förhandlar med Vattenfall för att kunna leverera överskottselen till elnätet.

Målet är att lagret ska bli helt CO2-neutralt.

 

Allan Lavén, vice vd Bockasjö

Allan Lavén, vice vd Bockasjö

Sportamore Eskilstuna

Storlek: 23 000 kvm

Fastighetsägare: Bockasjö

Snabbväxande Sportamore är ett av de svenska nätfenomenen som utmärker sig för sin företagskultur och sina snabba leveranser. I juni 2017 gick flyttlasset från 11 000 kvm i Spånga till 23 000 kvm i Eskilstuna logistikpark som byggts av fastighetsbolaget Bockasjö.

Lagret är modernt och högautomatiserat, bland annat med ett robotanläggning från trendiga Autostore. Hela fastigheten är certifierad enligt Green Building och har ett tydligt miljö- och arbetsmiljötänk. Sportamore är en av Sveriges snabbast växande nätaktörer och ett tydligt exempel på hur e-handelns tillväxt föder behov av nya logistikytor i heta lägen nära storstadsregionerna och med bra infrastruktur

– Trots e-handelns starka tillväxt på 20 procent per år har vi tidigare inte sett så många rena näthandelsetableringar, TPL-branschen har svalt stora delar volymerna hittills. Men nu har vi nått en kritisk massa, där näthandlarna själva står för hyreskontraktet och bygger i egen regi, säger Allan Lavén, vice vd på Bockasjö.

En utmaning för e-handeln är att hitta etableringsmark med möjligheter för framtida tillväxt. I Eskilstuna har Sportamore fått option på mark, så att  lagerytan går att fördubbla på intilliggande tomt vid framtida behov.

– En del av problematiken är den gigantiska tillväxten och hur man hanterar frågan om marktillgänglighet. Eskilstuna, som jag personligen ser som nya Rosersberg för Stockholmsregionen,  är en kommun som är beredd att erbjuda optioner på mark, något som andra kommuner med hög efterfrågan på logistikmark inte är beredda att göra. Det skapar möjlighet för den flexibilitet som e-handeln behöver.

Enligt Allan Laven utmärker sig alla tre finalisterna för att de tillför  innovation till branschen.

– Sportamore har ett väldigt innovativt lager med hög automationsgrad. Det är  hos finalisterna vi ser innovation och automation hända, till skillnad från i tpl-branschen som har mycket kortare kontraktstider och inte kan investera i ny teknik på samma sätt.

 


Läs mer