Bättre statistik om offentlig upphandling

juni 17, 2019 Upphandling

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling.

Tillförlitlig och heltäckande statistik är nödvändig för att möjliggöra god insyn i hur offentliga medel används och för att ge en samlad bild av den offentliga upphandlingen i Sverige, skriver man i ett pressmeddelande.  Statistiken kan bland annat ge svar på hur vanligt det är att miljö- eller arbetsrättsliga villkor ställs i upphandlingar.

– Som ett steg i arbetet med att höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen förbättrar vi nu statistiken på området. Det handlar om att vi ska få säkra uppgifter om hur våra skattepengar används och följa hur den nationella upphandlingsstrategin tillämpas, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi.

I propositionen föreslås att statistik om offentlig upphandling ska tas fram främst genom uppgifter i annonser om såväl pågående som genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphand­lingar annonseras i registrerade annonsdatabaser.

Statistiken kommer bl.a. kunna ge svar på hur omfattande den offentliga upphandlingen är i Sverige och hur vanligt det är att miljö- eller arbetsrättsliga villkor ställs i upphandlingar.

Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och utöva tillsyn över dem. Upphandlingsmyndigheten ska samla all statistik i en nationell statistikdatabas för upphandling.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020 och statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.