E-handelns miljöpåverkan utreds

juni 17, 2019 E-handel , Miljö/CSR

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att analysera vilka konsekvenser den ökande e-handeln har på transportsektorns utsläpp. Dessutom ska de analysera hur den påverkar arbetsvillkoren och trafiksäkerheten inom transportsektorn.

– Näthandeln har ökat kraftigt de senaste tio åren. Vi behöver fakta på bordet kring hur det påverkar transporternas utsläpp. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. För att vi ska klara det målet måste vi öka takten i omställningen, då behöver bland annat transporteffektiviteten öka och allt fler transporter behöver elektrifieras, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikanalys ska också lämna förslag på hur man kan minska antalet transporter och effektivisera dessa om analysen visar att den ökande e-handeln har negativa konsekvenser för utsläppen och transportsektorns möjlighet till omställning.

– Vi behöver också säkra att det råder schyssta arbetsvillkor för de som jobbar i transportbranschen. Därför ger vi nu Trafikanalys i uppdrag att analysera detta, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den del av uppdraget som avser analys av e-handelns påverkan på transporternas och växthusgasutsläppens utveckling ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2019.

Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2020.