Trelleborgs hamn gjorde Årets Lyft

november 5, 2015 Uncategorized
Trelleborgs hamn kammade hem det regionala priset Årets Lyft för sitt miljöarbete. Foto Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn kammade hem det regionala priset Årets Lyft för sitt miljöarbete. Foto Trelleborgs hamn

Under tisdagskvällen delade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ut Godstransportrådet i Skåne/Blekinges transport- och miljöpris Årets Lyft. Trelleborgs hamn fick priset för sitt målmedvetna miljöarbete.

Godstransportrådet i Skåne/Blekinge är en sammanslutning där näringsliv, branschorganisationer, regioner och Trafikverket kontinuerligt träffas gemensamt för att diskutera de transportbehov som finns, samt hur befintlig infrastruktur och de olika trafikslagen kan nyttjas så smidigt och effektivt som möjligt med koppling till regionen.

Trelleborgs hamn har gjort stora satsningar de senaste åren med både utbyggnad och flytt. Med anledning av detta har hamnen även arbetat mycket aktivt med de beslut om miljöpåverkan som berör olika områden. Motiveringen till priset lyder:

“Med ett strategiskt geografiskt läge och en naturlig del i EU’s Core Network (TEN-T), kan det tyckas enkelt att bedriva verksamhet i Trelleborgs hamn. Dock visar här kommunen och hamnen tydligt att man inte nöjer sig med en “vanlig hamnverksamhet”. Ett mycket tydligt fokus på miljö och hållbarhet präglar såväl löpande verksamhet som gjorda och kommande investeringar i ökad kapacitet och effektivitet.

Stora investeringar har gjorts för att nå målen, men även en lång rad smärre ekonomiska satsningar har visat sig gynnsamma. Bland annat har flera olika energiåtgärder genomförts för miljöns bästa, liksom ett antal förändringar av fordonsparken som minskat sina CO2-utsläpp med 20 % årligen. Genom denna drivkraft gynnas inte bara den egna verksamheten, utan det ger även ringar på vattnet till andra hamnar i landet att följa Trelleborgs hamns goda exempel i miljötänk”.

– Vi i Godstransportrådet tycker det är viktigt att lyfta fram hamnarnas verksamhet och den betydelse de har för transporterna till och från Sverige, inte minst här nere i södra delen av landet. En av dem som utmärkt sig de senaste åren är Trelleborgs hamn. De har inte bara gjort stora förändringar i sin infrastruktur, de har även valt att satsa på ett arbete med koppling till detta som tydligt främjar miljön. Väl värt att premieras, sammanfattade Lennart Andersson, regional direktör för Trafikverket och ledamot i Godstransportrådet Skåne/Blekinge.

Lyfter fram hållbara transportlösningar

Årets lyft delas ut för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar utser Godstransportråden årligen ett företag inom sin region som vinner priset Årets Lyft.


Läs mer