“Hamnarna centrala för svenskt välstånd”

november 5, 2015 Åsikt , Sjöfart
“Hamnarna centrala för svenskt välstånd”

JoakimÄrlundÅSIKTEN. I början av nästa år tillträder Joakim Ärlund som ny vd för Sveriges Hamnar, med ett särskilt ansvar för kollektivavtal och arbetsrätt. Ostkusthamnar i samverkan tog ett snack med den nyvalde vdn för bransch- och arbetsgivarförbundet.

Det var en enig styrelse som utsåg Joakim Ärlund till ny vd för Sveriges Hamnar. Som vd ska han ha särskilt ansvar förhandlingar, kollektivavtal och arbetsrätt. Joakim är utbildad jurist, och kommer närmast från en tjänst som förhandlare på Svenska Flygbranschen. Han har dock arbetat med hamnfrågan tidigare. Mellan 2010 och 2011 var han förhandlare på Sveriges Hamnar, dit han nu alltså återvänder.

– Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till Sveriges Hamnar i min nya roll och få chansen att leda arbetet med att förbättra villkoren för våra svenska hamnar.

Joakim poängterar att arbetsgivarfrågorna är centrala i hans tjänst, och att en av de viktigaste frågorna för honom kommer vara att förbättra villkoren för medlemmarna. Kollektivavtalen behöver moderniseras. De tillkom för 40 år sedan när helt andra förutsättningar rådde. Samtidigt vill Joakim lyfta hamnarnas vikt för svensk tillväxt och industri.

– De svenska hamnarna inte är någon isolerad del av svensk arbetsmarknad. Tvärtom är hamnarna en omistlig del för övrigt näringsliv. Det kommer bli viktigt att förklara betydelsen av transporter för Sveriges tillväxt och välstånd. Det är inte transporterna som måste minska, utan miljöpåverkan av dem.

Att regeringen har presenterat en maritim strategi ser Joakim som att politiken tar ett steg i att bli mer sjöfartsvänlig, inte minst eftersom regeringen engagerat fler departement än Näringsdepartementet. Däremot poängterar han att det viktigaste är arbetet som följer strategin.

– Inom Sveriges Hamnar har vi redan börjat med att göra vår hemläxa för att hjälpa regeringen ta bra beslut som gynnar Sverige. För oss hamnar är tillståndsprocesserna en viktig fråga. Det är egendomligt att det ska vara så tidskrävande och kostsamt att få tillstånd att bedriva hamnverksamhet. Dessutom måste handläggningstiden vara lika i samtliga länsstyrelser. Så är det inte idag.

Källa: Ostkusthamnar i samverkan


Läs mer