Scania och Ericsson vill effektivisera logistiken

februari 28, 2017 IT/Teknik , Logistik , Transport , Uncategorized

Ericsson har, tillsammans med Scania, tagit fram en teknisk plattform som kopplar ihop åkerier, chaufförer och kunder för att effektivisera transportsektorn.

Samarbetet presenteras vid den pågående telekommässan i Barcelona.

– Den tunga transportindustrin står inför en genomgripande förändring mot hållbara transportsystem. Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll i denna omställning, säger Scanias vd Henrik Henriksson, i ett pressmeddelande.

Ericsson och Scania ska genom gemensamma forskningsinsatser öka takten i införandet av uppkopplade tunga fordon och en infrastruktur för detta. Det tillkännagav företagen vid Mobile World Congress i Barcelona den 27 februari. Ericsson och Scania är övertygade om att framstegen inom kommunikationsteknik och det framtida införandet av 5G-nätverk kommer att lägga grunden för förbättringar inom transport av människor och gods.

– Vi har sedan en tid diskuterat införandet av kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur, och nu händer det verkligen, meddelar Håkan Schildt, chef för strategi och affärsutveckling på Scania affärsenhet Connected Services and Solutions.

– Vi ser nu större möjligheter att skapa tillförlitliga kommunikationer genom mobilnätverken.

Utvecklingen inom LTE och 5G-standardisering har öppnat möjligheter för kommunikation mellan fordon genom mobilnätverk, samtidigt som riskerna för osäkerhet kring fördröjning minimeras.

Scania har även gått i spetsen för nya koncept inom konvojkörning, med lastbilskombinationer som kör med korta avstånd i led, så kallad platooning. Det minskar luftmotstånd och därmed även bränsleförbrukning. Lagstiftningen tillåter för närvarande lastbilarna att köra med ett säkert avstånd med hjälp av fordonens normala funktioner som radar och farthållare. Ett minskat avstånd mellan fordonen – som ytterligare skulle minska bränsleförbrukningen – kräver kommunikation mellan fordonen och sammankopplade styrsystem. Ericssons och Scanias forskning har nu visat att tillförlitliga kommunikationer kan uppnås särskilt med hjälp av 5G-system.

I ett bredare perspektiv, möjliggör kommunikation mellan fordon och infrastruktur för konvojkörning och för att planera och skapa konvojer, efter rutt och tidsschema. Lastbilar kan därigenom optimalt ansluta till och lämna konvojer.

– Med tanke på de enorma vinsterna är vi övertygade om att kommunikation mellan fordon kommer att införas av transportföretag med alla olika inriktningar, meddelar Claes Herlitz, chef för Automotive på Ericsson. Det svarar direkt mot de utmaningar som ökade passagerar- och godsvolymer innebär, och förbättrade kommunikationer kan bidra till ökad effektivitet i logistik och därigenom minskad miljöpåverkan.

 


Läs mer