Vägslitageskatten stoppas

februari 28, 2017 Transport

Kilometerskatten eller vägslitageskatten slopas. Ett års utredningsarbete kastas därmed i papperskorgen.  

Finansminister Magdalena Andersson (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) anser båda att utredningen inte i tillräckligt hög grad har analyserat möjligheterna till en geografisk differentiering av vägslitageskatten.

Flera debattörer har påpekat att en odifferentierad skatt riskerar att slå hårt mot landsbygd som saknar järnvägs- och sjöförbindelser.

Regeringen ska nu ta fram ett reviderat förslag. Det arbetet kommer att ske i regeringskansliet – ingen ny utredning ska tillsättas. Ambitionen är att ta fram ett nytt förslag under mandatperioden.

Kritiken från bland annat Sveriges Åkeriföretag har gällt att kilometerskatt inte innebär någon miljöförbättring, då alternativa transportsätt oftast saknas, inte minst i stadsmiljö och avlägsen glesbygd. Att få en differentierad vägslitageskatt enbart på vägsträckor där miljövänliga alternativ finns har tydligen inte gått att få fram.  Branschen har också framfört att avgifter ska vara konkurrensneutrala och innefatta alla fordon, även utländska, för att skapa lika villkor i näringen. Dessutom bör avgifterna harmoniseras inom EU.

– Bedömningen är att med det förslag som kommer riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson till TT.

Av Lena Sonne


Läs mer