Lovar upprustad infrastruktur

Lovar upprustad infrastruktur
Man ska inte kunna köpa sig till att styra infrastruktursatsningar. Där ska samhällsnyttan vara styrande, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Foto Lena Sonne

Man ska inte kunna köpa sig till att styra infrastruktursatsningar. Där ska samhällsnyttan vara styrande, säger infrastrukturminister Anna Johansson.
Foto Lena Sonne

– På kort sikt vill vi öka godstransporterna på järnväg med längre tåg. På längre sikt krävs en fortsatt upprustad infrastruktur och där vill jag varken utesluta kommunal, regional eller privat medfinansiering, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Efter Anna Johanssons tal vid Örebro Logistikdagar i augusti ställde Intelligent Logistiks Gösta Hultén några frågor om järnvägar och infrastruktur till ministern.

Att frakta mer gods på järnväg är en väg att minska transporternas miljöbelastning. Vad vill du göra för att få mer gods på järnväg ?

– Att möta klimathotet är viktigt. Sverige har nått alldeles för få av sina klimatmål. Bl a därför satsar vi extra just på eftersatt underhåll på järnvägssidan. Vi lade 1,2 miljarder extra i förra höstens budget, men SD och Alliansen röstade ned den. Därför blev det bara hälften, 620 miljoner kronor, extra till underhåll 2015. Jag är glad att regeringen nyligen kunde berätta att vi återkommer i årets höstbudget med satsningen på 1,2 miljarder extra till järnvägsunderhåll.  Utöver det lägger vi 200 miljoner som är öronmärkta för underhåll av banor och vägar i glesbygd.

Det är ju bra, men det tar väl lång tid innan det ger resultat i form av mer gods på järnväg. Vad vill du göra konkret som kan ge resultat idag ?

– I april bad vi Trafikverket att utreda om det går att köra längre och tyngre tåg på fler sträckor än idag, främst i södra Sverige. I dagarna kommer utredningens slutsatser. Jag ser fram emot att ta del av dem.

 

Green Cargo, som kämpar med att få upp godsvolymerna, är starkt kritisk till att regeringen fortsätter Alliansens linje att höja banavgifterna. Kommentar?

– De svenska banavgifterna är mycket låga jämfört med övriga EU. Vi kan därför inte lova att frysa banavgifterna.

En annan fråga som diskuterats livligt är OPS, d v s att även få privat kapital att satsa på eller äga infrastruktur i form av vägar och järnvägar. Vilken är din syn ?

– Det är främst statens ansvar att finansiera ny infrastruktur. Men jag är öppen för och vill inte utesluta någon form av medfinansiering, lokal, regional eller privat.

När byggstarten för nya höghastighetsbanor nu närmar sig konkurrerar flera städer i södra Sverige om att få stationer vid den nya banan. Det har redan kommit utspel om medfinansiering med förhoppningen att  styra hur banan ska dras. Hur ser du på det ?

– Man ska inte kunna köpa sig till att styra infrastruktursatsningar. Där måste samhällsnyttan vara styrande och det har vi redan klargjort från regeringens sida.

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 5 2015.

Text Gösta Hultén

 


Läs mer