E-handeln ökar kraftigt i Norden

september 8, 2015 E-handel , Ekonomi , Forskning

E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet.Kunderna här e-handlade för 40,5 miljarder SEK, en ökning om 7,6 miljarder eller 23 procent jämfört med andra kvartalet i fjol, visar PostNords rapport E-handel i Norden.

Enligt rapporten fortsatte samtliga nordiska e-handelsmarknader att växa starkt under andra kvartalet. Särskilt starkt utvecklades inrikes e-handel i respektive land, som ökade med 6,7 miljarder eller 29 procent.

– Den nordiska e-handeln fortsätter att öka kraftigt och konsumenterna blir allt mer mogna och öppna för e-handel. Därmed ställs allt högre krav på köpupplevelsen. Det handlar mer och mer om konsumentdriven logistik, nordborna tycker exempelvis att det är nästan lika viktigt med tydlig information om hur och när en vara ska levereras som bra och tydlig information om själva produkten, säger Annemarie Gardshol, chef E-commerce på PostNord.

Norrmän e-handlar mest

Allt fler konsumenter e-handlar regelbundet. Både andelen och antalet nordbor som e-handlade på nätet under andra kvartalet ökade jämfört med förra året. Särskilt tydlig var utvecklingen i Finland där andelen ökade med 10 procentenheter. Norrmännen e-handlade mest under perioden och är därmed det mest e-handlande folket i Norden. E-handeln via mobilen växer kraftigt och antalet nordbor som handlat från mobilen ökade från 9 procent (Q2 2014) till 16 procent (Q2 2015). Andelen som e-handlar från mobilen är överlägset störst i Sverige och Norge.

Nordborna föredrar att söka information inför ett eventuellt e-handelsköp på nätet. Oftast används Google.

Över 90 procent av de nordiska konsumenterna anser att det är viktigt med tydliga besked om hur varan ska levereras. Nästan lika många anser att det är viktigt med tydlig information om returer.

Ett e-handelsföretag som vill locka nordiska konsumenter bör i första hand satsa på kommunikation via e-post. Enligt nordborna är det den överlägset bästa kanalen för att få dem att besöka en webbutik.

E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning i Sverige, Danmark, Norge och Finland med närmare 5 000 respondenter. Konsumentundersökningen genomfördes i juli 2015 med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldrarna 18-79.


Läs mer