Hamnstrejken kontras med lockout

januari 23, 2019 Produktion , Sjöfart , Transport , Uncategorized

Idag går fackanslutna till Hamnarbetarförbundet i ett tiotal hamnar i landet ut i strejk, efter att förhandlingar och medlingsförsök med branschorganisationen Sveriges Hamnar havererat. I Umeå ska strejken vara i fyra timmar, men Sveriges hamnar svarar på konflikten med lockout. 

Klockan sju i morse inleddes punktstrejker i ett tiotal hamnar runt om i landet. Det är Hamarbetarförbunden som med strejken vill tvinga fram ett eget kollektivavtal för sina medlemmar, och inte det föreslagna hängavtal till Transportarbetarförbuindets avtal som föreslås, som enligt Hamnarbetarförbundet innebär en utestängning från fackligt inflytande.

Hamnarna som berörs av strejken är Helsingborg, Malmö, Gävle Sundsvall, Umeå, Söderhamn, Stockholm, Holmsund och Kvarkenhamnar.

Strejkerna ska vara i fyra timmar i de flesta hamnar, men Sveriges hamnar har svarat på strejken med lockouter i samtliga berörda hamnar. De flesta lockouter gäller sedan 09.00 idag och fram till midnatt.

 Hamnarbetarförbundet har ca  1 300 medlemmar. Konflikten väcker åter liv i den juridiska frågan om konflikträtten som blossade upp i samband med konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals under 2016 och 2017, som regeringen har utrett under snart två år men som ännu inte är löst.

”Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att skyndsamt få den föreslagna lagstiftningsförändringen gällande konflikträtten mot företag som har kollektivavtal på plats. Den nytillträdda regeringen bör se över möjligheterna att påskynda lagstiftningsprocessen”, kommenterar Mattias Dahl, vd Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Enligt Erik Helgeson på Hamnarbetarförbundet är konflikten “en kamp för överlevnad”.

– Både för organisationen men även för våra medlemmar, säger Erik Helgeson i P1-morgon.

Fackanslutna till transportarbetarförbundet berörs inte av strejken, så i de flesta hamnar fortgår verksamheten helt eller delvis trots strejken, med risk för störningar och förseningar i lastning och lossning.