Återhämtning för Göteborgs hamn 2018

januari 24, 2019 Sjöfart

Ökade containervolymer
Volymsiffrorna för 2018 visar en uppgång för containers med 110 000 TEU, vilket innebär en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Antalet containers transporterade på järnväg ökade med 13 procent under 2018.

Mindre energiprodukter
För energiprodukter redovisas en hantering på 23,4 miljoner ton, en minskning från föregående år med en procent. Alltjämt ligger energiprodukter på rekordnivåer historiskt sett – 2018 blev tredje året i rad med energivolymer över 23 miljoner ton.

Bilar och roro planar ut på höga volymer
Efter att ha ökat i volym tre år i rad har den intraeuropeiska roro-trafiken planat ut på en hög nivå. 584 000 enheter hanterades under 2018 vilket innebär en minskning med en procent jämfört med 2017.

Under 2017 var antalet nya bilar över kaj de högsta på tio år i Göteborgs hamn. Siffrorna för 2018 visar att volymerna ligger kvar på nästan lika höga nivåer, dock med en enprocentig minskning.

Göteborgs hamns godsvolymer 2018

Jan-Dec 2018 Jan-Dec 2017 Jfr %
Container (TEU) 753 000 643 000 17%
Järnväg (TEU) 398 000 351 000 13%
Roro-enheter 584 000 593 000 -1%
Nya bilar 290 000 295 000 -1%
Energiprod. mTon 23,4 23,5 -1%
Kryssningsanlöp 43 40 8%
Passagerare 1 673 000 1 733 000 -3%
Totalt Mton 40,5 40,8 -1%

 


Läs mer