Södertälje hamn och APM Terminals presenterar samarbete

januari 22, 2019 Infrastruktur , Sjöfart

Idag presenterar APM Terminals och Södertälje hamn sitt nya samarbete “Tillväxttåget”.

Södertälje hamn presenterar idag ett nytt strategiskt samarbete med den globala koncernen APM-Terminals, som är det bolag som sköter driften av containerhamnen i Göteborg.

– Vi ska samarbeta för att använda våra miljövänliga transportsätt, både sjöfart och järnväg, på ett bättre sätt för våra kunder, säger Robert Tingvall, vd Södertälje Hamn, till SVT.

– Ett av stegen mot det målet är att samlas.

Aktörerna som samlas klockan tio på Björkuddsvägen i Södertälje hamn idag är Robert Tingvall själv, vd Södertälje Hamn och den nya samarbetspartnern Henrik Kristensen, vd APM-Terminals. På plats kommer också godstågföretaget Green Cargo som bland annat ska prata om hållbara tåglösningar, samt  Östsvenska handelskammaren som pratar om kompetensförsörjning ur ett regionalt kundperspektiv.

– Initialt vill vi skapa en gemensam kommunikationsplattform så att kunder/företag ska kunna ha koll var någonstans deras gods befinner sig. I samarbetet har vi också som mål att underlätta tullhantering av import och export, säger Robert Tingvall till SVT.

– Järnvägen har funnits i många år men skillnaden mot idag är att vi kommer att jobba tillsammans för att fylla tågen och hitta en tekniklösning för att underlätta för kunder att hålla koll på var godset befinner sig.