Protester när EU vill stoppa 25-meters lastbilar i internationell trafik

maj 8, 2012 Transport

Nyligen meddelade EU-kommissionen i Bryssel att försöken med superlånga långtradare kommer att upphöra. Därmed kan de mer än 25 meter långa ekipage som sedan 2005 synts på bl a holländska vägar komma att försvinna.

Branschorganisationerna i Holland räknar med att det rullar ca 700 superlånga lastbilar i trafik i Holland och dess grannländer. De studier som gjorts tyder på att superlånga lastbilar kan spara upp till 15 % i bränslekostnad för samma mängd gods.

Att endast tillåta de superlånga lastbilarna i inrikes trafik skulle göra dem olönsamma.

Därför protesterar nu branschorganisationerna TLN, Transport en Logiestiek Nederland och EVO, Eigen Vervoerderas Organisatie mot beslutet.

25 meter långa lastbilar, i Tyskland kallade gigaliners , trafikerar vissa tyska vägar på försök sedan 1/1 2012. Testet möter också här hård kritik.

Totalt 400 superlastbilar trafikerar 7 tyska delstater under fem år.

Tysklands transportminister Peter Ramsauer hävdar att de förbrukar cirka 20 procent mindre bränsle. Därmed reduceras koldioxidutsläppen lika mycket.

Flera delstater, däribland den stora Nordrhein-Westfalen, är emot att ”gigaliners” på vägarna. Därför begränsas användningen till vissa delstater.

Röster höjs för att olycksrisken ökar när andra trafikanter ska köra om de långa lastbilarna.

I Sverige tillåts 25,25 meter långa ekipage, dock bara i inrikestrafik

I Norrbotten görs försök med betydligt längre timmerbilar. Både Australien, Kanada och USA tillåter längre timmersläp i vissa delstater.


Läs mer